روزنامه های کابل: یکشنبه ۱۵ سنبله

مبارزه با تروریسم و استراتژی غرب در این مورد و همچنین مسائل مربوط به انتخابات افغانستان از موضوع های عمده مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه نخست در مطلب اصلی خود با عنوان "سردردی غرب در سرزمین طالبان" نوشته که نبرد با تروریسم برای غربی ها به "معمای دردسر آفرینی" مبدل شده است.

نخست با اشاره به سخنان اخیر گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا و برخی مقامهای نظامی آمریکا افزوده که شهروندان کشورهای غربی به شدت از افغانستان متنفر و مخالف حضور نیروهای خود در این کشور هستند، اما دولت های این کشورها تصمیم قاطعی برای ادامه نبرد دارند.

به نظر نخست، آمریکا و بریتانیا صرفنظر از این که دولت افغانستان توسط چه کسی اداره خواهد شد، نبرد با تروریسم را به پیش خواهند برد و این جزئی از راهبرد اصلی سیاست خارجی شان است.

روزنامه افغانستان با اشاره به گزارش تازه ژنرال مک کریستال، فرمانده ناتو در افغانستان از اوضاع این کشور، نوشته که افغانستان برای جامعه جهای "به کلاف سردرگم" مبدل شده است.

آقای مک کریستال، در این گزارش، که آن را به وزیر دفاع آمریکا فرستاده از تعیین استراتژی جدید در جنگ با تروریسم در افغانستان سخن گفته است.

روزنامه در ادامه نوشته است که اگر جامعه جهانی هفت سال پیش با راهبرد دراز مدت و برنامه منظم وارد کارزار جنگ در افغانستان می شد، امروز استراتژیها و سیاستهای جامعه جهانی به "بن بست" کشیده نمی شد.

روزنامه هشت صبح هم به همین موضوع پرداخته و نوشته است اینکه اروپا و آمریکا پس از هشت سال مبارزه با تروریسم به فکر تغییر استراتژی افتاده اند، به نحوی در این سال "ضیاع وقت" کرده اند.

به نظر روزنامه، طالبان در این سالها از نیرویی پراگنده و فراری، به "نیرویی منسجم، فراگیر و فعال" مبدل شدند؛ به باور نویسنده، در حالی که جامعه جهانی از تدوین یک استراتژی کارآ "عاجز" است و تنها پس از هر شکست خود می گوید این کار را انجام می دهد.

آرمان ملی به موضوع انتخابات پرداخته و کمیسیون انتخابات را "کمیسیونی وابسته و اجیر کرزی" خوانده و نوشته است که این کمیسیون به "دستور و اشاره" او فعالیت های خود را سمت و سو می دهد.

به نظر روزنامه کمیسیون تلاش کرده است که بر روند شمارش آرا به نفع نامزدی مشخص "تاثیرگذاری" کند و به انتقادهای رسانه ها توجهی نمی کند.

هفته نامه مجاهد، نشریه جمعیت اسلامی در سرمقاله خود با عنوان "اخبار تقلبات انتخاباتی را مردم بدانند یا ندانند؟"، نوشته که اطلاعات مربوط به انتخابات می تواند مردم را از "قانون شکنی" آگاه سازد تا در آینده بتوانند جلو آن را بگیرند.

این نشریه سخنگویان تیم آقای کرزی را متهم کرده است که با انتشار اخبار انتخابات و "تقلبات" به دلیل جلوگیری از اغتشاش اذهان عمومی مخالفت می کنند و نمی خواهند مردم در این مورد چیزی بدانند.

به نظر مجاهد، همچنین این تیم با "تبلیغ سکوت" کوشش می کند مردم "رعیت" شوند و این به تعبیر نشریه، سیاستی است که رژیم های خودکامه از آن استفاده می کنند تا مردم را از حق تعیین سرنوشت شان محروم کنند.

روزنامه اراده با اشاره به سخنان یکی از رهبران قوم "بریز" ولایت جنوبی قندهار، نوشته که با توجه به اوضاع دشوار کشور و سطح بالای بیسوادی مردم، تخلفات انتخاباتی "پیش از برگزاری انتخابات" قابل تصور بود.

حاجی محمد بریز اخیراً در گفتگویی با تلویزیون فارسی بی بی سی گفت که رای دهندگان مربوط به قوم بریز در انتخابات شرکت نکردند، اما حدود ۲۹ هزار رای به عنوان آرای آنها شمارش شد.

اراده اظهارات آقای بریز را "مورد جدی و گسترده ای از تقلبات و تخلفا انتخاباتی" خوانده و هشدار داده که اگر این گونه موارد از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی نشود، مشروعیت انتخابات به چالش کشیده خواهد شد.

ماندگار کمیسیون شکایات انتخاباتی را متهم به "چرخش صد و هشتاد درجه ای" کرده و افزوده است این کمیسیون شکایاتی را که پیش از این "جدی" می خواند، اکنون آن ها را "جزئی" عنوان می کند.

روزنامه هشدار داده است که اگر نتایج انتخابات بر اساس "مهندسی تقلب" پذیرفته شود، نظام منبعث از آن "نامشروع و مبتنی بر زور" خواهد بود و و صداها در "گلو خفه" و زمینه برای "نفوذ طالبان" هموار خواهد شد.