روزنامه های کابل: سه شنبه ۱۷ سنبله

تلاشهای برخی کشورهای غربی برای تامین امنیت در افغانستان و آزادی پرویز کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری از زندان در محور بحث های روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود با اشاره به تلاشهای جامعه جهانی برای تامین امنیت در افغانستان و احتمال برگزاری نشستی بین المللی در باره این کشور در آینده، تاکید کرده که مساله امنیت در افغانستان را نباید تنها از بعد نظامی دید، بلکه ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن را نیز باید در نظر داشت.

نویسنده همچنین با اشاره به تدوین استراتژی جدید از سوی آمریکا و احتمالاً کشورهای اروپایی در مورد افغانستان، نوشته است که اگر این طرح ها قابل جمع باشد، اجماع بین المللی را در مورد امنیت و بازسازی در افغانستان در پی خواهد آورد و باعث موثریت فعالیت های بین المللی در این کشور خواهد شد.

روزنامه دولتی انیس هم به همین موضوع پرداخته و با اشاره به موضوع دادن مسئولیت های بیشتر به نیروهای افغان در جنگ، نوشته که مشارکت این نیروها در جنگها باعث کاهش تلفات غیرنظامیان می شود.

به نظر انیس، تنها مشکل در این مورد نبود تجهیزات کافی در اختیار نیروهای ارتش و پلیس افغانستان است. نویسنده تاکید کرده که جامعه جهانی باید پیش از سپردن مسئولیت های بیشتر به نیروهای افغان، به این مسائل توجه کنند.

هشت صبح در مطلب اصلی خود با اشاره به آزادی پرویز کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری از زندان، حکم دادگاه در مورد او را "لکه ننگی" بر دامن آنانی دانسته که از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان "به ریا و دروغ" سخن می گویند.

یک دادگاه بدوی برای آقای کامبخش، به اتهام "اهانت به مقدسات" حکم اعدام صادر کرد و دادگاههای تجدید نظر و عالی او را محکوم به تحمل بیست سال زندان کرد. اما اخیراً حامد کرزی، رئیس جمهوری تحت فشارهای داخلی و بین المللی او را عفو کرد و او آزاد شد.

به نظر هشت صبح، اگر آزادی آقای کامبخش از یک سو مایه خورسندی است، از سوی دیگر به دلیل این که رئیس جمهوری حکم آزادی را به طور "سری، مخفیانه و چریکی" صادر کرد، مایه تاسف است.

نویسنده افزوده این که رئیس جمهوری خود را ناگزیر می بیند که حکمش را این گونه صادر کند، از همین حالا می توان احتمال داد که آزادی کامبخش موج وسیعی از واکنشهای "دشمنان آزادی بیان و سنت گرایان شبه طالبان" را برخواهد انگیخت.

اما سروش ملت در مطلب خود اصلی تلویحاً نوشته که آقای کامبخش در کار خود در جامعه ای دینی، که اعتقادات مردم ریشه های محکمی دارد، جانب احتیاط را نگرفت و به مسائل دینی پرداخت.

گفته می شود آقای کامبخش مقاله ای را در باره حقوق زن در اسلام، که "کفرآمیز" خوانده شده، از یک سایت اینترنتی بارگذاری و در میان دوستان توزیع کرده بود.

این روزنامه ضمناً نوشته که آقای کامبخش پس از رهایی به یک کشور خارجی رفته و پناهنده شده است. به نظر روزنامه این "رسمی ناپسند و نابجا" است.

به باور نویسنده، این امر باعث می شود که روزنامه نگاران بیشتر به این گونه کارها دست بزنند و برای پناهندگی به کشورهای خارجی رسالت اصلی خود را قربانی "اهداف کوتاه مدت و آنی" کنند.

ویسا به مسائل انتخاباتی پرداخته و نوشته که با اعلام قسمت اعظم نتایج انتخابات ریاست جمهوری بیست و نهم اسد/مرداد، برنده تا حدودی قابل شناسایی شده و جدالها در باره شفافیت و عدم شفافیت انتخابات جدی می شود تا به این شیوه ، "شکست" نامزدهایی که آرای کمتری نصیب شده اند، توجیه شود.

این روزنامه تاکید کرده نامزدهایی که آرای کافی به دست نیاورده اند، باید برخورد منطقی با انتخابات داشته باشند و در پی این نباشند که به هر قیمتی برای به دست آورد نتیجه مورد نظر خود دست به اعتراض و انتقاد بزنند.

روزنامه چراغ با اشاره به نزدیک شدن هشتمین سالروز ترور احمد شاه مسعود، فرمانده مشهور مجاهدین پیشین، "پیروان راستین" او را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

مسعود در ۱۸ سنبله/شهریور ۱۳۸۰ خورشیدی در شمال افغانستان هنگام انجام یک مصاحبه با انفجار دوربین فیلمبرداری دو مرد عرب که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، کشته شد.

چراغ خطاب به پیروان مسعود نوشته که "به خود آیید،... فاصله میان تعهدات و اجراآت شما هر روز بیشتر می شود و سجده به دلار و اعتیاد به ساغر مشغله ذهنی و انتخاب عملی تان می شود."

روزنامه در ادامه افزوده که پیروان مسعود باید پیش از آن که "نفرین" شوند، معامله با "نام و افتخارات" او را پایان دهند و "دلار شماری" را ترک کنند.