روزنامه های کابل: شنبه ۲۱ سنبله

موضوع "تقلب" در انتخابات، هشتمین سالروز حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک و قتل سلطان محمد منادی، خبرنگار افغان، در روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود با عنوان "تقلب سالاران باید مجازات شوند"، نوشته سرانجام مشخص شد که در انتخابات بیست و نهم اسد "تقلب گسترده" صورت گرفته و در شماری از مراکز رایگیری صندوق ها به نفع یک نامزد مشخص پرشده است.

روزنامه تاکید کرده که تنها به اعتراف به "تقلب" بسنده نشود، کسانی که در "سازماندهی تقلب" در انتخابات دست دارند، باید شناسایی و به دادگاه کشانده شوند.

به باور آرمان ملی، "تقلب سالاران" به قانون اساسی خیانت کرده و سرنوشت مردم را به بازی گرفته اند. نویسنده افزوده که اگر آنان مجازات نشوند، ممکن است در انتخابات آینده هم آنان وارد میدان شوند.

اما روزنامه های دولتی، از جمله هیواد و اصلاح، معترضان انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و آنان را متهم به مغشوش کردن اذهان مردم کرده اند.

اصلاح در سرمقاله خود برخی رسانه ها را متهم به "شایعه پراگنی و مغشوش کردن اذهان مردم" در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری کرده است. این روزنامه تاکید کرده که مردم باید فریب "توطئه های خارجی ها" را نخورند و به نتایج انتخابات امیدوار باشند.

هیواد طرح موضوع "تقلب" در انتخابات ریاست جهموری را به "نمایشی" تشبیه کرده است. به باور روزنامه، کسانی که به مساله تقلب در انتخابات دامن می زنند، نمی خواهند مردم سرنوشت خود را خود تعیین کنند.

ویسا کمیسیون شکایات انتخاباتی را مورد انتقاد قرار داده و نوشته در حالی که بیش از ۹۰ درصد نتایج انتخابات اعلام شده، اعلام برنده و بازنده انتخابات "به دستور سه خارجی" متوقف شده است.

سه عضو این کمیسیون از سوی سازمان ملل معرفی شده و دو عضو دیگر آن افغان هستند. این کمیسیون به فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری و نامزد انتخابات تشکیل شده است.

ویسا همچنین افزوده است که این خود نشان می دهد که برخی کشورهای خارجی در انتخابات افغانستان مداخله می کنند و نقش مردم این کشور را نادیده می گیرند.

چراغ با اشاره به حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی به برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک، نوشته که "بی میلی" برای دستگیری عاملان این حادثه مبدل به معماهایی شده است.

به نظر روزنامه، اکنون هشت سال پس از این حادثه، القاعده نه تنها با قدرت بیشتر از گذشته فعال است، بلکه می تواند اهداف خود را در سراسر جهان نشانه بگیرد.

چراغ شبکه القاعده را "دشمن مصنوعی" آمریکا خوانده و به باور نویسنده این شبکه جایگزین "خطر کمونیسم" در جهان شده است. نویسنده مدعی است که آمریکا از این شبکه به عنوان "ابزاری" برای سرنگون کردن رژیمهای "نامطلوب" استفاده می کند.

راه نجات هم در سرمقاله خود با عنوان "این آمریکا دیگر آن آمریکا نیست"، نوشته که آمریکا با آغاز جنگ در افغانستان و پس از آن در عراق "به دنبال حضور در منطقه بود".

به باور این روزنامه، آمریکایی ها به همین دلیل در هفت سال گذشته "نخواستند" فشار چندانی بر گروه طالبان و منابع مالی آن وارد کنند.

به نظر راه نجات، آمریکا با اقدامات "ناسنجیده" خود در افغانستان "به زانو درآمده" است و امروز آمریکا آن آمریکای هشت سال پیش نیست.

اما روزنامه افغانستان نوشته که حادثه یازدهم سپتامبر ذهنیت غرب را به صورت "طبیعی" به سوی جغرافیای افغانستان کشاند و غربی ها به جستجوی القاعده در این کشور پرداختند.

به نظر نویسنده، اگر چه این حادثه برای آمریکا ویرانگر بود، اما برای افغانستان "تحولات نوینی" را در پی آورد. روزنامه تاکید کرده که آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده نباید با غفلت از شرایط "رو به وخامت افغانستان" زمینه بازگشت تروریسم را فراهم کنند.

"افغانستان، کشتارگاه خبرنگاران" تیتر اول روزنامه نخست است که در آن با اشاره به کشته شدن سلطان محمد منادی، خبرنگار افغان نیویورک تایمز در قندوز، نوشته که "او توسط طالبان کشته نشده است".

آقای منادی به همراه استیفن خبرنگار بریتانیایی نیویورک تایمز، که توسط طالبان در قندوز ربوده شده بود و در تبادل آتش میان نیروهای بریتانیایی و طالبان روز چهارشنبه گذشته کشته شد. آقای فرل در این عملیات نجات یافت. به نوشته نخست، شواهد نشامی دهد که نیروهای بریتانیایی، که در عملیات نجات آقای منادی و آقای فرل شرکت داشتند، خود باعث مرگ منادی شدند و با نجات آقای فرل، جسد منادی را در محل رها کردند.

روزنامه با چاپ عکس های شماری از خبرنگارانی که در گذشته در افغانستان کشته شده اند، در این مطلب نوشته که هم دولت، هم نیروهای بین المللی و هم شورشیان در کشتن خبرنگاران مقصرند.

انیس، روزنامه دولتی، در سرمقاله خود کشته شدن سلطان منادی را "ضایعه" دانسته و تاکید کرده است که عاملان قتل او باید به دادگاه کشانده شوند.

نویسنده با توجه به آن چه "ابهاماتی در قتل او" خوانده تاکید کرده روزنامه نگاران افغان خواستار روشن شدن حقیقت قضیه قتل سلطان منادی برای مردم اند.

روزنامه آبادی دولت را مورد انتقاد قرار داده که برخی پست های دولتی را به "بهانه ترکیب ملی" به برخی نمایندگان اقوام واگذار می کند.

به باور آبادی، این افراد به دلیل این که از تخصص لازم در پست های منصوب شده برخوردار نیستند، فرصت های موفقیت را از دست می دهند.

به نوشته این روزنامه، حکومت افراد قدرتمند را به عنوان نماینده اقوام و به هدف جلب رضایت این اقوم در پست های مهم دولتی نصب می کند. نویسنده افزوده که دولت به گونه غیرمستقیم زمینه را برای تحکیم قدرت این افراد هموار می کند و این افراد از امکانات دولتی برای کارهای غیرقانونی استفاده می کنند.