زندانیان بگرام اجازه می یابند از خود دفاع کنند

سربازان آمریکایی در بگرام
Image caption سربازان آمریکایی در بگرام

مقام های آمریکایی می گویند، این کشور در حال اجرای قانون جدیدی برای زندانیان افغان در بازداشتگاه های آمریکا در افغانستان است که به آنان فرصت می دهد از خود دفاع کنند.

براساس این قانون، دولت اوباما، رئیس جمهور آمریکا، یک مقام آمریکایی را مسئول رسیدگی به پرونده های زندانیانی خواهد کرد که در بازداشتگاه بگرام در شمال کابل زندانی هستند.

به این زندانیان فرصت داده خواهد شد تا در برابر هیات بررسی، از خود دفاع کنند.

باراک اوباما تعهد کرده است که برنامه هایش در مورد بازداشت افراد را دوباره بررسی کرده و زندان گوانتانامو را تعطیل خواهد کرد.

حقوق زندانیان

برنامه جدید آمریکا در مورد زندانیان این کشور در افغانستان، هنوز رسما اعلام نشده است.

اما رسانه های آمریکایی به نقل از مقام های آمریکا گزارش داده اند که برای نخستین بار، زندانیان بازداشتگاه بگرام اجازه خواهند یافت تا برای دفاع از خود، اسناد و شواهد ارائه کنند.

در حال حاضر، حدود ششصد نفر در بازداشتگاه آمریکایی بگرام در شمال کابل، زندانی هستند.

یک مقام آمریکایی گفت که برخورد با این زندانیان، شبیه سیستمی خواهد بود که برای کاهش تعداد زندانیان، در عراق به اجرا درآمد.

وزارت دفاع آمریکا می گوید، کسانی که در بگرام زندانی هستند، در یک محیط جنگی بازداشت شده اند و حقوق آنان تحت تاثیر این امر قرار گرفته است.

با این حال، در ماه اپریل/ آوریل، یک قاضی آمریکایی تاکید کرد که برخی از زندانیان بگرام، حق دارند به بازداشت خود از راه های قانونی اعتراض کنند.

زندانیان در بگرام همواره در اعتراض به وضعیت شان و چگونگی برخورد با آنان، اعتراض کرده اند. آنها به رسم اعتراض، از بیرون شدن از اتاق های خود خود داری کرده و نیز با اعضای خانواده های خود و کارمندان صلیب سرخ دیدار نکرده اند.

مطالب مرتبط