روزنامه های کابل: دوشنبه ۲۳ سنبله

مسائل مربوط به انتخابات ماه گذشته ریاست جمهوری در افغانستان، مهمترین موضوع مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه دولتی انیس سخنان اخیر دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا در باره انتخابات ریاست جمهوری بیست و نهم اسد/مرداد در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است.

بر اساس گزارشها، آقای میلیبند اخیراً گفته است که انتخابات افغانستان آزاد و عادلانه نبوده است.

انیس تاکید کرده که دوستان خارجی افغانستان باید توجه داشته باشند که در شرایط کنونی هیچ "گناهی" بزرگتر از آسیب رساندن به غرور ملی یک قوم نیست و "شاید اثر ناگوارتر آن پیامدهای منفی در آینده باشد."

این روزنامه دولتی افزوده، شگفت است که دولتمردان با ابراز "واکنش های عجولانه" نسبت به انتخابات، به جای کمک به روند انتخابات، زمینه شک و بدگمانی را در افکار عمومی فراهم می کنند.

هیواد دیگر روزنامه دولتی دیدار سفیر بریتانیا با عطا محمد نور، والی بلخ را به شدت مورد انتقاد قرار داده و افزوده که ماموریت دیپلیماتیک سفیران خارجی با والی ها هیچ ارتباطی ندارد.

آقای نور در انتخابات از عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد و اخیراً گفت که اگر مردم علیه نتایج انتخابات دست به اعتراض بزنند، هیچ کسی حق جلوگیری از این اعتراض را ندارد.

به نظر این روزنامه، دیدار سفیران خارجی با والیان نه تنها تخلف از مقررات دیپلماتیک است، بلکه نوعی "مداخله" در امور داخلی افغانستان هم شمرده می شود.

روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته که با اعلام ۹۵ درصد نتایج انتخابات تقریباً واضح شده که حامد کرزی، رئیس جمهوری و نامزد انتخابات، در مقامش باقی خواهد ماند.

سوال روزنامه اما این است که آیا آقای کرزی در حکومت آینده گفتگو با طالبان را برای تامین صلح به کار خواهد گرفت، اگر نه، جایگزین آن چه خواهد بود.

به نظر روزنامه طالبان به "پیمانه بسیار وسیع و قابل ملاحظه" رشد کرده و بدون حضور آنها تامین صلح مشکل است. نویسنده افزوده که "قانع کردن رهبران طالبان به آشتی و پایان جنگ، می تواند صلح را در کوتاه ترین زمان ممکن به میان آورد."

اما اراده در مطلب صفحه نخست خود نوشته که آمریکا باید در شرایط موجود و با توجه به اختلافات بر سر نتایج انتخابات، به ندای گروه های مختلف توجه کند و مانع روی کارآمدن دولتی که مشروعیت و مقبولیت کافی ندارد، شود.

به باور این روزنامه، طالبان با استفاده از تنشهای پس از انتخابات در افغانستان، به گسترش دامنه قدرت خود پرداخته و دولت را تهدید به حمله به برخی "مراکز مهم" کرده اند.

به نظر اراده، آقای کرزی می داند که ضرورت پایان دادن به حضور نظامی قدرتمندان در صحنه قدرت، که به تعبیر روزنامه، حاکمیت دولت را تحت الشعاع قرار داده اند، کمتر از برطرف کردن تهدید طالبان نیست.

روزنامه نخست هشدار داده که افغانستان "آبستن تحولات تلخی" است که بدون درک درست دولت و هم پیمانان بین المللی آن از وقایع این کشور، می شود "بدتر شدن وضعیت و مسخ شدن دموکراسی" را در این تحولات دید.

به نظر روزنامه، "رسوخ تفکر طالبانی" و باج دادن های پیهم آقای کرزی به آنانی که با این تفکر به قدرت و ثروت دست یافته اند، زمینه جولان تفکر مدرن و ایجاد اداره منبعث از اراده آگاهانه مردم را تضعیف کرده است.

نخست همچنین نوشته که تنش میان وزیر داخله/کشور و والی بلخ پس از اعلام ۹۵ درصد نتایج انتخابات نگرانی ها در مورد چگونگی برخورد مردم با نتایج انتخابات افزایش یافته است.

اخیراً عطا محمد نور، والی بلخ حنیف اتمر، وزیر داخله را متهم کرد که به طور غیرقانونی در میان برخی روستاییان اسلحه توزیع کرده است. آقای اتمر ضمن رد این ادعا، خواستار پیگیری این موضوع از سوی دادستانی کل شده است.

ماندگار هم در سرمقاله خود با عنوان "اگر این گره با دست باز می شود، آن را با دندان باز نکنید" نوشته که با اعلام نتایج "نابرابر و شکننده انتخابات" کشور به سوی "بحران" به پیش می رود.

به نظر روزنامه، انتخابات شفاف جایش را به " بازی و تقلب نظام مند" داده و این روند به گونه طراحی شده که "تقلب" در چارچوب منطقی بتواند نتیجه دلخواهی را در پی داشته باشد.

ماندگار همچنین از آمریکا خواسته که سرنوشت انتخابات افغانستان را "دستخوش تمایلات جریانها و افراد مشخص" نکند و از روند کنونی برای تامین عدالت و تلاش برای شفافیت نتایج انتخابات حمایت کند.

اما روزنامه افغانستان با توجه به واکنش های بین المللی و داخلی به نتایج انتخابات، نوشته که به احتمال قوی "آن چه را که کمیسیون انتخابات اعلام کند، به کرسی خواهد نشست".

به نظر روزنامه، با اعلام نتایج نهایی انتخابات تا سه روز دیگر، فصل جدیدی در تاریخ سیاسی افغانستان آغاز خواهد شد.

نویسنده اما افزوده که هنوز مشخص نیست که آغاز این فصل جدید منجر به تامین امنیت و آرامش خواهد شد یا "طوفانهای دیگری" را در پی خواهد داشت.