سناتوران افغان: دموکراسی مغایر اصول اسلامی است

صبغت الله مجددی
Image caption آقای مجددی گفت آزادی و دموکراسی از هم متفاوت است

شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان در روز بزرگداشت از روز جهانی دموکراسی، آن را مغایر قوانین اسلامی خواندند.

جامعه بین المللی بین المجالس ۱۴۹ عضو دارد، که افغانستان هم عضویت آن را دارد، امسال روز جهانی دموکراسی را باعنوان "بردباری سیاسی" تجلیل می کند.

بحث ها بر سر دموکراسی در مجلس سنای افغانستان زمانی جنجالی شد که برخی از سناتوران در کنار واژه دموکراسی کلمه "مقدس" را به کار بردند.

شماری از اعضای مجلس با کاربرد واژه مقدس برای دموکراسی به شدت مخالفت کردند و گفتند که با آمدن دموکراسی در این کشور مشکلات زیادی به میان آمد.

به گفته آنان، در حال حاضر در افغانستان "خونریزی" جریان دارد "بازرسی غیرمسئولانه" خانه های ادامه دارد. آنها همچنین انتقاد کردند که در شرایط کنونی هزاران "انسان بیگناه" با بی سرنوشتی در زندانها به سر می برند.

شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان تاکید کردند که اگر این همه پیامدهای دموکراسی در افغانستان است، آنها با آن مخالفند.

اشاره معترضان ظاهراً به کارکردهای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان و پیامدهای مبارزه با شورشیان در این کشور است.

یک سناتور افغان گفت برخی "کشورهای زورمند" از واژه دموکراسی سوء استفاده می کنند. به گفته او، در حالی که این کشورها دموکراسی را برای خود می خواهند، و اصول آن را در کشور های خود تطبیق می کنند، اما در مورد کشورهای "ضعیف و ناتوان" برعکس آن عمل می کنند.

این سناتور افغان گفت کشورهای قدرتمند در امور داخلی افغانستان "مداخلات شرم آور سیاسی" می کنند.

صبغت الله مجددی، رئیس مجلس سنا در واکنش به این اعتراضهای سناتوران گفت هر فرد افغانستان "مشتاق آزادی" است، اما به باور او، "آزادی و دموکراسی از هم متفاوت" است.

این بحث های جنجال برانگیز تنها محدود به مجلس سنا در افغانستان نمی شود، بحث بر سر دموکراسی در برخی مجلس های خصوصی و سیاسی هم در این کشور به تنش کشیده می شود.

هنوز هم برخی ها در افغانستان دموکراسی را مغایر اصول اسلامی می دانند و معتقدند که آزادی های اجتماعی باعث فساد و بی بند و باری می شود.

اما مسلماً همه این گونه نمی اندیشند؛ در کشوری که قانون اساسی آن آزادی های مدنی را تضمین کرده و نظام آن مبتنی بر آرای مردم است، بسیاری از مردم حمایت از دموکراسی را لازم می دانند. کارشناسان به این باورند که ممکن است این گونه جنجال ها بیشتر ناشی از عدم آگاهی مردم از معنی اصلی برخی واژگان و اصطلاحات باشد.

به نظر آنها، اگر به عوض اصطلاحات بیگانه از اصطلاح های مترادف آن که با فهم جامعه نزدیک تر باشد، استفاد شود، ممکن است از به میان آمدن این گونه جنجالها تا حد زیادی جلوگیری شود.

مطالب مرتبط