روزنامه های کابل: سه شنبه ۲۴ سنبله

گزارشها مبنی بر تلاش آمریکا برای تشکیل حکومت ائتلافی در افغانستان و مسائل مربوط به انتخابات، در محور بحث های روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

هشت صبح با اشاره به مطلبی از روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف مبنی بر تلاش آمریکا برای تشکیل حکومت ائتلافی در افغانستان، نوشته که مردم این کشور و غربی ها در مقابل "یک عمل انجام شده" قرار گرفته اند.

روزنامه دیلی تلگراف روز گذشته گزارش داد که مقامهای آمریکایی، از جمله کارل ایکن بیری، سفیر این کشور در کابل، تلاش شدیدی را به راه انداخته اند تا آقای کرزی را وادار به تشکیل ائتلاف با عبدالله عبدالله، رقیب اصلی او در انتخابات کنند.

نویسنده مطلب هشت صبح نوشته که حالا انتخابات برگزار شده، "تقلب گسترده" صورت گرفته و گزارشهای ناظران بین المللی هم در این مورد منتشر شده است.

به نظر نویسنده، غربی ها با توجه به وضعیت پیچیده و بیم از آینده انتخابات کشور، با وارد کردن فشار بر موضوع تشکیل حکومت ائتلافی، در صدد چشم پوشی از ماهیت واقعی تقلب در انتخابات هستند.

روزنامه نخست در سرمقاله خود با عنوان "حکومت ائتلافی، روزنه ای برای ایجاد افغانستان آباد و سربلند"، با لحن تمسخرآمیزی نوشته که اگر هدف از تشکیل این حکومت گردآوردن تمام کسانی باشد که از سال ۱۳۸۰ رهبری کشور را به دست داشتند، سرنوشت آینده افغانستان از همین اکنون مشخص است.

"افغانستان آباد و سربلند" شعار انتخاباتی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری بیست و نهم اسد بود.

به نظر روزنامه، در آن صورت گروههای مختلف در یک دایره بسته مشغول اعمال نفوذ خواهند شد، آقای کرزی سرگرم "ملاقات های تعارفی با سران اقوام" خواهد شد، غرب در "حصار سیمانی" در امان خواهد بود و آن گاه طالبان تا دروازه های کاخ ریاست جمهوری خواهند رسید.

اگر حکومت ائتلافی واقعیت یابد، به نظر نخست، طالبان به عنوان "افغانهای ناراضی" به "جمهوری اسلامی افغانستان" برخواهند گشت، فرماندهان آنان برای شرکت در انتخابات پارلمانی و حتی ریاست جمهوری آینده حمایت مالی دریافت خواهند کرد و به جمع افرادی که مشغول سیاست ورزی برای ایجاد "افغانستان آباد و سربلند" بوده اند، خواهند پیوست.

روزنامه افغانستان جامعه جهانی را مورد انتقاد قرار داده که در هشت سال گذشته برای تامین امنیت و بازسازی در افغانستان راهبرد درستی نداشته است. به نظر روزنامه، اگر کشورهای خارجی به عوض منافع خود به منافع شهروندان افغان توجه می کردند، امروز نه امنیت در افغانستان این قدر ناپایدار می بود و نه مردم تا این حد ناامید می بودند.

به باور نویسنده، با این همه، هنوز کشورهای جهان در قبال تروریسم در افغانستان استراتژی مشخصی ندارند. روزنامه افزوده که این نشان می دهد که جامعه جهانی برای تامین امنیت و بازسازی افغانستان عزم جدی ندارد و مقصر دانستن مردم و دولت افغانستان توجیهی برای "شکست" است.

روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته که کمیسیون انتخابات برای این که نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری بیست و نهم اسد/مرداد را اعلام نکند، به شدت تحت "فشارهای خارجیها" است.

قرار بود روز گذشته نتایج مقدماتی این انتخابات به طور کامل اعلام شود، اما به دلائلی که هنوز مشخص نشده، این نتایج اعلام نشده است.

به نظر ویسا، همین فشارها باعث شده که بخشی از نتایج مقدمات که حدود پنج درصد می شود، اعلام نشود. اگرچه مطلب روزنامه در این مورد مستند به نقل قول هیچ منبعی نیست، اما افزوده که این فشارها برای این بر کمیسیون انتخابات وارد می شود که نتایج انتخابات مطابق میل خارجیان آماده شود.

به نظر روزنامه، جامعه جهانی، به ویژه آمریکا به گونه مشخصی تحمل آن را ندارد که پیروزی حامد کرزی همراه با مشروعیت آرای مردم باشد. به باور ویسا، آنان برای ایجاد شک و تردید در مورد روند انتخابات "طوفانی از تبلیغات" را به راه انداخته اند.

روزنامه دولتی انیس هم در سرمقاله خود در مطلب مشابهی نوشته که اعلام نتایج انتخابات تحت "فشارهای خارجی" به تاخیر افتید.

سرمقاله نویس انیس افزوده که در حالی که نتایج انتخابات حاکی از پیشتازی حامد کرزی بود، برخی کشورهای همکار افغانستان، "با واکنشهای غیرمسئولانه، فضای شک و بدبینی" را در مورد انتخابات تقویت کردند.

این روزنامه دولتی با لحن تمسخرآمیزی افزوده که "دایگان مهربانتر از مادر" با اعمال نفوذ در تلاش تعیین سرنوشت افغانها بر اساس دیدگاه خودند. به نظر روزنامه اما این کار "بازی با اراده مردم، مخالف منافع ملی و حاکمیت ملی" افغانستان است.

اما اراده نوشته که انتخابات بیست و نهم اسد صدها میلیون دلار هزینه برداشت و دهها قربانی گرفت، اما "تقلب و دستکاری گسترده" مشروعیت آن را به نابودی کشانده است.

به نظر روزنامه، افغانستان همزمان با این مشکلات با "بحران نظامی" هم مواجه شده است. نویسنده افزوده که این کشور در حال حاضر هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ امنیتی روزهای دشواری را سپری می کند.

به نوشته اراده، مقامهای آمریکایی اخیراً تصمیم گرفته اند که "نیروهای قبائل" را مسلح و علیه طالبان وارد جنگ کنند. به نظر روزنامه، این طرح نه تنها از مشکلات موجود چیزی نخواهد کاست، بلکه وضعیت را بیش از پیش بدتر خواهد کرد.

روزنامه آرمان ملی هم در "سخن روز" خود به قلم مجید آهنگر نوشته که آرای مردم "ترور" شد، انتخابات به "بیراهه" رفت و به نتایجی نرسید که مردم انتظار آن را داشتند.

به نظر نویسنده، "تیم حاکم با تهدید و ارعاب" مردم را به پذیرش نتایج انتخابات فرامی خواند. نویسنده اما افزوده که مردم دیگر نمی خواهند پنج سال دیگر شاهد دامن زدن به "تفرقه و قوم گرایی" باشند.

در ادامه مطلب آمده که "مردم" هشدار می دهند که اگر کسانی بخواهند که بر وضعیت موجود و بحران جاری پافشاری کنند، مردم در برابر زورگویان "پرچم اعتراض" به دوش خواهند گرفت.