روزنامه های کابل: چهارشنبه 25 سنبله

تنش لفظی میان مقامات ارشد سازمان ملل متحد در مورد نتایج انتخابات افغانستان، موضوع اصلی بازتاب یافته در شماری از روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه هشت صبح سرمقاله خود را به گزارشهای تنش لفظی میان کای آیدی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و معاون او اختصاص داده و نوشته که چنین تنشهایی در مورد انتخابات افغانستان، به هیچ وجه نمی تواند خبر خوشی برای مردم افغانستان باشد.

روز گذشته گزارش شد که آقای آیدی و معاونش بر سر مقدار آرای انتخابات افغانستان که نیاز به بازشماری دارد، با هم گفتگوی پرتنش داشته اند که پس از آن نیز معاون آقای آیدی، افغانستان را ترک کرده است.

روزنامه هشت صبح نسبت به عوامل بروز چنین تنش لفظی ابراز نگرانی کرده و نوشته که مردم افغانستان "خواستار رسیدگی کامل و نه گزینشی و دلخواه به تقلبات و تخلفات انتخاباتی هستند."

این روزنامه در پایان نوشته که کاهش دپلماتهای خارجی، چگونگی برگزاری انتخابات را قبل از بیست و نهم اسد / مرداد، با چنین دقت بررسی می کردند.

روزنامه ویسا اما از "اخراج" معاون سازمان ملل متحد از افغانستان استقبال کرده و نوشته که این مقام سازمان ملل، به دلیل "مداخله و دست اندازی" در امور افغانستان اخراج شده است.

با آنکه فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، "اخراج" معاونش از افغانستان را تکذیب کرده و گفته که او پس از مدتی دوباره به افغانستان باز خواهد گشت، اما روزنامه ویسا نوشته که "تصمیم کای آیدی به اخراج معاونش از افغانستان" نمایانگر توجه آقای آیدی به اهمیت رای و انتخاب مردم افغانستان است که به نوشته روزنامه، نمی خواهد با "مداخله" برخی از مقامات خارجی بی اعتبار شود.

روزنامه چراغ به وضعیت جاری در افغانستان پرداخته و نوشته که افغانستان، با افزایش حملات طالبان و نارضایتی مردم از ادامه جنگ، چالش بزرگی برای باراک اوباما و "اولین آزمون واقعی سیاست خارجی" اوست.

نویسنده چراغ نوشته که با وجود اولویت دهی باراک اوباما به جنگ افغانستان و اعزام سربازان بیشتر به این کشور، رهبری آمریکا با کشوری روبروست که گروه طالبان در آن روز به روز از قدرت بیشتری برخوردار می شوند و تلاشهای هشت ساله جهان برای بهبود وضعیت در این کشور نیز به نتایجی که انتظارش می رفت، نرسیده است.

مطالب مرتبط