روزنامه های کابل: شنبه ۲۸ سنبله

مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اسد/مرداد افغانستان و نتایج آن، در محور بحث های روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

روزنامه ویسا نوشته که مردم افغانستان در انتخابات ۲۹ اسد پیروز شد، اما شماری سرنوشت مردم را "به بازی" می گیرند و مردم در آتش "توطئه ها" می سوزند.

ویسا افزوده که خارجی ها، که در آغاز تحت عنوان حمایت از مردم فغانستان آمده بودند، اکنون تلاش می کنند که مردم این کشور "برخلاف انتخاب، نظر، ارزشها و خواستهای" خود نظر آنها را بپذیرند.

به باور ویسا، اگر در همان آغاز اعتماد بیش از حد به خارجی ها نمی شد و سرنوشت مردم این کشور گنگ باقی نمی ماند، امروز نه مردم با مشکلات کنونی مواجه می شد و نه سرنوشت آرای چند میلیون افغان به دست "چند خارجی" می بود.

سخنان اخیر حامد کرزی در مورد مشارکت ملی در حکومت آینده افغانستان، در صدر گزارشهای شماره امروز روزنامه های دولتی انیس، اصلاح و هیواد قرار دارد.

آقای کرزی روز پنجشنبه پس از اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری، ضمن رد تشکیل حکومت ائتلافی بر مشارکت ملی در حکومت آینده تاکید کرد.

انیس در سرمقاله خود واکنش های غربی ها را در باره انتخابات افغانستان به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را "غرض آلود، سیاسی و یک جانبه" خوانده است.

اخیراً هیات ناظران اتحادیه اروپا در گزارشی گفت که در باره یک و نیم میلیون رای انتخابات ریاست جمهوری تردید وجود دارد. به گفته این ناظران، یک ممییز یک میلیون رای مشکوک به سود آقای کرزی به صندوق ها ریخته شده است.

انیس افزوده که حکومت آینده افغانستان براساس منافع ملی "دولت مشارکت ملی" خواهد بود. انیس توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرده اما نوشته که دولت تلاش می کند روند جدیدی را با شرکت همه جریان های دخیل آغاز کند.

اصلاح در مطلبی "جوانب شیرین و شور" گزارش هیات ناظران اتحادیه اروپا را بررسی کرده و نوشته که این گزارش "تعیین کننده نیست".

این روزنامه با لحن تمسخرآمیزی افزوده که ناظران اروپایی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات در افغانستان به عنوان "برادران و خواهران تنی معترضان" پابند و باقی مانند.

اما هفته نامه مجاهد، نشریه جمعیت اسلامی اعلام نتایج اولیه انتخابات را "پیروزی حامد کرزی و ناکامی دموکراسی" خوانده و آن را "فاجعه" دانسته است.

به نظر مجاهد، پیش از این در افغانستان کارهای زیادی مغایر اصول دموکراسی انجام شده، اما این بار با "تقلب سازمان یافته" در انتخابات، ناکامی دموکراسی در این کشور "قطعی" شد.

این نشریه افزوده که تجربه هشت ساله حکومت افغانستان، که آقای کرزی می توانست آن را دستاورد خود حساب کند، با "شکست دموکراسی و انتخابات" نابود شد.

آرمان ملی در صفحه نخست خود فهرست اعضای احتمالی کابینه آینده حامد کرزی را چاپ کرده است.

در فهرست این روزنامه، که از منتقدان آقای کرزی شمرده می شود، افراد مختلفی از طیف های مختلف جهادی، چپی و تکنوکراتها شامل اند.

پیش از این روزنامه ویسا، از منتقدان عبدالله عبدالله، رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات، فهرستی را به عنوان اعضای کابینه آینده آقای عبدالله منتشر کرد که از سوی منابع نزدیک به آقای عبدالله رد شده بود.

آرمان ملی این فهرست را به نقل از یک عضو مجلس نمایندگان، که نخواسته نامش فاش شود چاپ و یادآوری کرده که این فهرست از سوی منابع مستقل تایید نشده است.