افغانها تمایلی به دور دوم انتخابات دارند؟

رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید، نتیجه نهایی انتخابات دستکم تا 10 تا 15 روز دیگر مشخص نخواهد شد.

در همین حال دولت های غربی خواستار اجرای یک تحقیق کامل هستند، تا مطمئن شوند که برنده انتخابات، برنده واقعی بوده است.

اما آنگونه که آلن لیتل خبرنگار بی بی سی در افغانستان گزارش می دهد، به نظر نمی رسد افغانهای عادی دیدگاه مشابهی داشته باشند:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به سختی می توان افغانهایی را یافت که طرفدار برگزاری دور دوم انتخابات باشند. و یا اصولا طرفدار روند باز شماری آراء و بررسی ادعاها در مورد تقلب در انتخابات باشند که روندی بسیار طولانی است.

هواداران عبدالله عبدالله رقیب اصلی حامد کرزی ناراضی به نظر می رسند.

گل احمد راننده یک اتوبوس کهنه می گوید: "اینجا همه مردم فقیرند. برگزاری دور دوم انتخابات خرچ زیادی برمی دارد، پولی را که برای برگزاری دور دوم انتخابات مصرف می کنند، جای دیگری خرج کنند."

من به دکتر عبدالله رای دادم، اما ما باید نتیجه انتخابات راقبول کنیم. همه باید بخاطر ملت به توافقی برسند."

افغانها می دانند که برگزاری انتخابات سبب افزایش خشونت می شود. و ادامه خشونت ها و وضعیت کنونی سبب افزایش تنش های قومی خواهد شد.

ترس از طالبان و اینکه آنها به مراکز رای گیری حمله خواهند کرد، درماه گذشته و به هنگام رای گیری، جرآت رفتن به پای صندوقهای رای را از بسیاری از افغانها سلب کرد، و با این احتساب احتمالا شماری اندکی بار دیگر به پیای صندوقهای رای خواهند رفت.

اوزلا اشرف که یک فعال حقوق بشر است، نیز مخالف دور دوم انتخابات است، او می پرسد: "چرا دور دوم؟ مگر دور دوم متفاوت از دور اول خواهد بود. چه کسی چنین چیزی را ضمانت می کند؟

مردم یکبار رای داده اند، اگر انتخابات دور دوم برگزار شود، میزان مشارکت کمتر از دور اول خواهد بود.

او افزود: "نتیجه دور دوم نیز بی اعتبار تر از دور اول خواهد بود. مردم خسته شده اند، آنها می خواهند، داستان انتخابات جمع شود و مردم بتوانند به کار و زندگی خود برسند."

خالق نعمت پدر اوزلا اشرف، مهندس معماری و شهرسازی است. او از پیامد های خطر ناک دور دوم انتخابات می ترسد و معتقد است: "مساله اصلی اختلاف میان نامزدان، ایده و برنامه آنها نیست. مساله اصلی قبیله گرایی است، مردم از ترس رهبران قبیله شان رای می دهند، به آنها گفته می شود به فلانی رای دهید و یا خانه شما را به آتش می کشیم."

محمد ایاز نیازی امام مسجد وزیر اکبر خان (در مرکز شهر کابل) در سخنرانی نماز عید فطر با مردم سخن می گفت نیز به شکیبایی و صبر توصیه کرد و یاد آور شد که بررسی های شکایات انتخاباتی به زمان نیاز دارد.

آقای نیازی نیز با برگزاری دور دوم انتخابات مخالف است.

آقای نیازی می گوید: "ما نمی توانیم انتخاباتی را نظیر آنچه در کشور های غربی برگزار می شود، انتظار داشته باشیم، اینجا وضعیت خوب نیست، ما باید نتیجه انتخابات را بپذیریم، هر چند این یک موفقیت کوچک باشد."

به این ترتیب اگر تقاضایی برای دور دوم انتخابات باشد، نمی توان گفت تقاضایی است که مردم افغانستان خواستار آن هستند، بلکه این تقاضایی است که ریشه در بیرون از افغانستان دارد.

دولت های خارجی دخیل در افغانستان تلاش دارند، سعی دارند حضور خود در افغانستان را به عنوان یک اقدام ارزشمند، برای مردم کشورهای خود توجیه کنند و انتخاباتی که با مشکلات گسترده ای رو برو است بیش از آنکه برای افغانها مساله باشد برای افکار عمومی در غرب مهم است.

از سوی دیگر اگر دولت های غربی حمایت مردم را برای حضور شان در افغانستان از دست دهند، بی تردید پیروزی بر طالبان بسیار دشوار تر خواهد شد.

مطالب مرتبط