چگونه می شود اعتماد افغانها به جامعه جهانی را باز گرداند؟

ژنرال مک کرستال فرمانده آمریکایی ناتو قبلا گفته بود که افغانها در حال از دست دادن اعتماد خود نسبت به جامعه جهانی هستند چون مبارزه علیه طالبان، به بهبود زندگی آنها کمک نکرده است.

بعد از سقوط طالبان حضور نیروهای خارجی و کمک های بین المللی کشور های جهان به افغانستان یکی از دلایل اصلی امیدواری افغانها نسبت به بهبود وضعیت زندگی آنها به حساب می آمد.

آیا شما هم فکر می کنید که امید و اعتماد به جامعه بین المللی کاهش یافته و افغانها اعتماد خود رانسبت به آنها از دست داده اند؟

در این صورت چگونه می شود این اعتماد را برگرداند؟

سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید، برای این کار می توانید در هنگام پخش برنامه به شماره:

۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

زنگ بزنید.

می توانید با شماره :

00447786208888

به ما پیامک بفرستید و یا هم می توانید به آدرس :

dari@bbc.co.uk

به ما ایمل بزنید: