نشریات کابل: دوشنبه 6 میزان

انتخابات افغانستان و چگونگی بررسی شکایات در مورد تقلب در انتخابات، در کنار اما و اگرها در مورد افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان، از مسایل عمده مطرح در نشریات امروز کابل است. خبر حمله انتحاری روز گذشته در هرات نیز در سرخط اخبار بیشتر روزنامه ها قرار دارد.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود موضوع انتخابات افغانستان و تاخیر در اعلام نتایج نهایی را به بررسی گرفته و نوشته که حالا همه چشم ها به سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دوخته شده است.

نویسنده هشت صبح به این باور است که آنچه پس از انتخابات در افغانستان اتفاق افتاد، به اعتماد مردم نسبت به سلامت انتخابات و آرایی که به صندوق ها ریخته شده، آسیب رساند و حالا امر مهم بدست آوردن دوباره اعتماد مردم است.

هشت صبح در ادامه سرمقاله خود به احتمال کشیدن انتخابات به دور دوم نیز اشاره کرده، اما نسبت به آنکه برگزاری دور دوم انتخابات سودی را در پی داشته باشد، ابراز شک و تردید کرده است.

روزنامه نوشته که رای دهندگان افغان از خود خواهند پرسید که چه ضمانتی وجود دارد که در دور دوم انتخابات نیز تقلب صورت نگیرد؟ و با این ذهنیت، مشارکت مردم در دور دوم انتخابات به مراتب کمتر از دور اول خواهد بود.

هفته نامه مجاهد که از سوی جمعیت اسلامی افغانستان منتشر می شود، در شماره روز دوشنبه خود خواستار "شفافیت" در شمارش آرای انتخابات افغانستان شده و هشدار داده که هر گونه تخطی در بررسی از شکایات انتخاباتی، می تواند "بحران را وارد مرحله خطرناکی کند."

نویسنده مجاهد تاکید کرده که "سرپوش نهادن بر تقلب ها" شاید "آرامش قبل از طوفان" را برقرار کند اما بعدتر، بی باوری و نارضایتی مردم را افزایش خواهد داد.

روزنامه نخست بحث افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان و اما و اگرهایی را که در این مورد وجود دارد، برجسته کرده است.

نویسنده با طرح این پرسش که "اگر افزایش نیروهای خارجی مردود است، شما چه گزینه ای دارید؟" دولت افغانستان را به باد انتقاد گرفته و نوشته که مسئولان دولتی در افغانستان، در حالی از افزایش نیروهای خارجی در کشور راضی نیستند که خود نیز نتوانسته اند برنامه جامع و قابل قبولی برای بیرون کردن افغانستان از وضعیت کنونی طرح و تنظیم کنند.

نخست نوشته که تاکید مقامات افغان بیشتر روی تقویت نیروهای داخلی افغانستان بوده است، اما نویسنده ادامه داده که تا حالا ملیاردها دلار در عرصه تجهیز و تقویت نیروهای ارتش و پلیس افغانستان هزینه شده، بدون اینکه کارآیی این نیروها تغییر چندانی کرده باشد.

مطالب مرتبط