آغاز برنامه اصلاحات در زندانهای افغانستان

زندانیان افغان

وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان از آغاز اصلاحات در زندانهای این کشور خبر داده است.

هدف از این اصلاحات که در آن کارمندان زندانها براساس یک آزمون حرفه ای استخدام خواهند شد، کاهش فساد اداری در زندانها خوانده شده است.

مقام های وزارت عدلیه افغانستان می گویند در نخستین مرحله از اجرای این برنامه، حدود چهارصد نفر از کارمندان زندانها براساس برنامه اصلاحات استخدام شده اند و در نظر است که تا پنج سال آینده، تمامی کارمندان زندانها در افغانستان تحت پوشش این برنامه درآیند.

اجرای برنامه اصلاحات در زندانهای افغانستان به این دلیل مهم است که بیشترین موارد شکایات زندانیان در گذشته، از برخورد نامناسب کارمندان زندانها با آنان بوده است.

زندانیان بارها به این دلیل و نیز در اعتراض به محل نامناسب برای نگهداری از زندانیان، به اعتصاب غذا دست زده اند.

وزارت عدلیه افغانستان می گوید، اصلاحات زندانها را در قدم نخست از کابل آغاز کرده و قرار است این برنامه در سایر ولایات نیز به اجرا گذاشته شود.

به گفته مقام های این وزارت، تمامی کارمندان زندانها باید آزمون های مشخصی را سپری کنند و براساس توانایی که دارند در بخشهای مختلف زندانها موظف خواهند شد.

برخی از گروه های حقوق بشری، از وضعیت زندانها در افغانستان انتقاد کرده اند.

سال گذشته، مجلس نمایندگان افغانستان در اعتراض به وضعیت بد زندانها وزیر عدلیه افغانستان را به مجلس فرا خواند تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

وزارت دادگستری افغانستان، پیش از این نبود ساختمانهای مناسب، کمبود کارمندان حرفه ای و نبود وسایل لازم در زندانها را از مشکلاتی دانسته که این وزارت با آن روبرو است.

بر اساس آمار رسمی حدود دوازده هزار نفر به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در افغانستان زندانی هستند.

مقام های افغان مدعی اند که این کشور زندانی سیاسی ندارد.

مطالب مرتبط