روزنامه های کابل: چهارشنبه 8 میزان

گسترش نا امنی ها در شمال افغانستان و دشواری های ماموریت ناتو در این کشور، در کنار بحث انتخابات، از مسایل عمده مطرح در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار نسبت به وخامت اوضاع امنیتی در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته که "سکوت" دولت افغانستان، مقامات محلی ولایات شمالی و نیروهای خارجی در این مورد، سوال برانگیز است.

این روزنامه به نقل از شاهدان عینی نوشته که افراد گروه طالبان "آزادانه" در ولایاتی چون فاریاب، تخار، کندوز و بغلان مستقر می شوند و حضور آنها در ولایات حس می شود. اما نویسنده ماندگار پرسیده که چه چیزی باعث می شود نیروهای خارجی و افغان نسبت به این مسئله با بی تفاوتی برخورد کنند؟

ماندگار نوشته که "بازی کشاندن طالبان به شمال" می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

روزنامه راه نجات در سرمقاله خود، تقویت گروه طالبان در افغانستان و گسترش حضور آنها در این کشور را به آنچه که سیاست های ناکارآمد دولت افغانستان در زمینه فقرزدایی می خواند، مرتبط دانسته است.

نویسنده راه نجات به این باور است که دولت افغانستان نتوانسته برنامه عملی برای کاهش فقر و بیکاری در میان مردم این کشور به اجرا بگذارد و این مسئله باعث دلسردی مردم افغانستان و بی اعتمادی آنها نسبت به حکومت شده است.

روزنامه افغانستان نوشته که ناتو "ماموریت دشواری" در افغانستان دارد که نه قادر است آن را به درستی انجام دهد و نه هم می تواند به آن پشت کرده و راه خروج از افغانستان را در پیش گیرد.

نویسنده افغانستان افزوده که اگرچه دبیرکل ناتو در سخنرانی تازه خود به ادامه حمایت از افغانستان تاکید کرد، اما روزنامه نوشته که وضعیت موجود در افغانستان، نفس کشیدن را برای ناتو مشکل کرده است.

این روزنامه به گسترش فعالیت طالبان در شمال افغانستان اشاره کرده و نوشته که دبیرکل ناتو برای موفقیت در جنگ افغانستان، ناگزیر است راهکارهای تازه ای را در نظر گرفته و نیز کشورهای عضو ناتو را متقاعد کند که از جنگ افغانستان پا بیرون نگذارند.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود به عین موضوع اشاره کرده و نوشته که "بی میلی" شماری از کشورهای عضو ناتو به اعزام سرباز به افغانستان، می تواند چالش اصلی بر سر راه دبیرکل ناتو باشد که برای پیروزی ماموریت این پیمان در افغانستان، در پی افزایش نیروی نظامی در این کشور است.

روزنامه نخست در صفحه اول خود مطلبی در مورد اظهار نظرهای دپلوماتهای خارجی در مورد نتایج انتخابات افغانستان چاپ کرده و با لحن کنایه آمیزی نوشته که این اظهار نظرها، تنها زمانی که به نفع حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان صورت می گیرد، مداخله در امور داخلی این کشور تلقی نمی شود.

نخست در این مورد به گزارش اخیر واشنگتن پست اشاره کرده که به نوشته روزنامه، در آن آمده است مقامات آمریکایی، حامد کرزی را برنده انتخابات افغانستان می دانند.

این روزنامه افزوده که اظهارات مقامات خارجی در مورد تقلب در انتخابات افغانستان، در گذشته مداخله در امور افغانستان تلقی می شد، اما حالا به نوشته روزنامه نخست، اعلام برنده شدن حامد کرزی از سوی روزنامه آمریکایی، پیش از آنکه کمیسیون رسیدگی به شکایات گزارش کاری خود را ارایه کرده باشد، با استقبال حکومت افغانستان روبرو شده و "احترام به آرای مردم افغانستان" تعبیر شده است.

مطالب مرتبط