گنجینه های تاریخی افغانستان به نمایش گذاشته شد

Image caption موزیم شهر کابل، در سال های اخیر بازسازی شده است

موزه ملی کابل مجموعه بزرگی از آثار تاریخی قاچاق شده افغانستان را که از بریتانیا بازگردانده شده، به نمایش گذاشته است.

دولت بریتانیا حدود هزار و پانصد اثر تاریخی را که اداره گمرک فرودگاه هیتروی لندن ضبط کرده بود، در اختیار دولت افغانستان قرار داده و به این کشور بازگردانده است.

این آثار، در سال های جنگ از موزه های افغانستان سرقت و به بیرون قاچاق شده بود.

در سالهای اخیر شماری از آثار سرقت شده موزه های افغانستان از کشورهای مختلف جهان بازگردانده شده، اما این بزرگترین مجموعه از این دست است که به این کشور بازگردانده می شود.

مقامهای فرهنگی افغانستان می گویند در سالهای جنگ بیش از سیزده هزار اثر تاریخی و باستانی از موزه های این کشور سرقت و به خارج از کشور قاچاق شد.

عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان هنگام نمایش آثار بازگردانده شده گفت حدود هشت هزار و پانصد اثر تاریخی قاچاق شده ظرف سه سال اخیر به کشور بازگردانده شده است.

آقای خرم گفت شماری از کشورها و سازمان های بین المللی در بازگردان این آثار کمک کرده اند. او افزود: "از آن جمله کشور دوست بریتانیا است که بیشتر از 1500 اثر تاریخی را که سه و نیم تن وزن دارد، به افغانستان بازگرداند."

"موزه غنی"

مارک سدویل، سفیر بریتانیا گفت این آثار در سال 2006 میلادی در فرودگاه هیتروی لندن ضبط شده بود. او گفت در ضبط، بازشناسی و بازگرداندن این آثار به افغانستان نهادهای مختلف، از جمله سازمان عملی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد - یونسکو - نقش داشته است.

"کشورهای زیادی در روند بازگرداندن این آثار نقش داشته اند. این آثار با تلاشهای بین المللی به افغانستان بازگردانده شده است. من به نقش بریتانیا در این زمینه افتخار دارم."

مسئولان موزه ملی کابل می گویند آثار بازگردانده شده شامل ظرفهای غذاخوری، جنگ افزار، وسائل خانه و سکه های مختلف می شود.

به گفته این مسئولان، آنها اسباب و وسائل فلزی، سفالی و سنگی هستند که مربوط به دوره های مختلف تاریخ افغانستان، از زمان بودایی ها تا سلطنت تیموریهای هرات می شود.

موزه ملی افغانستان پیش از جنگهای داخلی این کشور، یکی از غنی ترین موزه ها در منطقه بود، اما در سالهای جنگ بخش زیادی از گنجینه های آن غارت شد. همچنین بخشی از آثار این موه را طالبان در زمان حاکمیت خود غیراسلامی دانستند و نابود کردند.

اکنون از آن گنجینه غنی چیز زیادی به جا نمانده است.