نماینده سازمان ملل پنهان کاری در افغانستان را رد کرد

کای آیده
Image caption معاون سابق آقای آیده او را به جانبداری از حامد کرزی متهم کرده است

نماینده ویژه سازمان ملل متحده در افغانستان اتهام پنهان کاری در برابر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را رد کرده است.

کای آیده گفت اتهام های مطرح شده از سوی پیتر گالبرایت، معاون سابقش نادرست است.

آقای گالبرایت کای آیده را متهم می کند از انجام تحقیقات درباره "بروز تقلب" در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ممانعت کرده است.

او همچنین می گوید رئیس سابقش از حامد کرزی طرفداری کرده است.

آقای آیده که برای نخستین بار اتهام های آقای گالبرایت را رد کرده است می گوید از این نگران است از سکوتش سوء استفاده شود.

به گفته آقای آیده او به این علت سکوت کرده تا اجازه دهد روند انتخابات به نتیجه برسد.

اتهام های زیادی درباره سلامت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطرح شده است.

به گفته ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا، حدود یک و نیم میلیون از آرای اخذ شده در انتخابات افغانستان مشکوک است.

این رقم برابر یک چهارم آرای به صندوق ریخته شده در این کشور است.

این ناظران همچنین می گویند یک میلیون و یکصد هزار رای آقای کرزی مشکوک است.

سخنان آقای آیده در حالی مطرح شد که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخاباتی این کشور در حالتکمیل روند بازشماری آرای مشکوک هستند.

قرار است بازشماری آرای یکصد صندوق باقی مانده از 358 صندوق مورد اختلاف تا روز پنجشنبه به پایان برسد.

آقای آیده گفت: "باید به این دو نهاد که بر اساس قوانین این کشور تشکیل شده اند اجازه دهیم تحقیقات خود را کامل کنند، موارد تخلف را شناسایی کنند و تا چند روز دیگر نتایج خود را ارائه دهند."

او گفت: "قصد دارم به اتهام های مطرح شده علیه سازمان ملل متحد و خودم درباره تخلف و جانبداری در زمان مناسب رسیدگی کنم."

پیتر گالبرایت که در پایان سپتامبر به ماموریتش در افغانستان پایان داده شده بود، اوایل این هفته گفت دفتر سازمان ملل متحد در کابل فاقد رهبری است و از آقای آیده به عنوان یک مدیر وحشتناک نام برد.

مقام های سازمان ملل متحد می گویند دبیرکل این سازمان به این علت به ماموریت آقای گالبرایت پایان داده است که مشخص شده او دیگر قادر به انجام ماموریت خود نیست.

پیش از این بعضی از وزرای دولت افغانستان گفته بودند نمی توانند با آقای گالبرایت همکاری کنند.

مطالب مرتبط