دو گور دسته جمعی در بامیان کشف شد

Image caption گورهای دسته جمعی پیش از این هم در مناطق مختلف افغانستان کشف شده بود

مقامهای محلی در ولایت مرکزی بامیان در افغانستان اعلام کرده اند که دو گور دسته جمعی در این ولایت کشف شده است.

یارمحمد نذیری، فرمانده پلیس بامیان به بی بی سی گفت که این گورها در روزهای اخیر در مرکز بامیان و ولسوالی/شهرستان یکاولنگ کشف شد.

آقای نذیری گفت گور نخست در کنار فرودگاه شهر بامیان و گور دوم در منطقه "قره خوال" یکاولنگ قرار دارد.

به گفته او، هنوز به درستی مشخص نشده که در این گورها چند نفر و در چه زمانی دفن شده است. اما افزود که این گورها مربوط به زمان جنگ ها در بامیان است.

فرمانده پلیس بامیان گفت یک هیات تحقیق اخیراً از کابل به بامیان سفر کرد و اعضای این هیات در نظریه اولیه خود خواستار تحقیق پزشکی قانونی شدند.

آقای نذیری گفت تا زمانی که طب عدلی/پزشکی قانونی در این مورد ابراز نظر نکرده است، او نمی تواند در باره چگونگی قتل و همچنین زمان کشتار افراد دفن شده در این گورها سخن بگوید.

فرمانده پلیس بامیان همچنین گفت هنوز مشخص نشده که این افراد چه کسانی بوده و توسط چه کسانی کشته و دفن شده اند، اما او افزود که لباسها و کفشهایی که از افراد دفن شده در این گورها که تا حال به دست آمده، "غیرنظامی" است.

با این حال، محمد نادر فهیمی، معاون والی بامیان به بی بی سی گفت هیاتی که برای بررسی این گورها به بامیان سفر کرده است، نتایج تحقیقات خود را به زودی اعلام خواهد کرد.

آقای فهیمی گفت این هیات شامل نمایندگان وزارت داخله/کشور، وزارت صحت، کمیسیون حقوق بشر و سازمان ملل است.

معاون والی بامیان گفت به دستور این هیات این گورها تحت تدابیر امنیتی و محافظتی قرار گرفته و متخصصان پزشکی قانونی برای بررسی های بیشتر به بامیان سفر خواهند کرد.

آقای فهیمی گفت: "به نیروهای امنیتی دستور داده شده که از این گورها محافظت کنند تا به این گورها آسیب نرسد. تحقیقات بیشتر در باره این گورها موکول شده به هیات طب عدلی، که یکنیم ماه بعد تشریف می آورند. در آن زمان آنها نظریات کامل خواهند داد."

این نخستین گورهای دسته جمعی کشف شده در بامیان نیست. پیش از این هم چند گور دسته جمعی در این ولایت کشف شده بود که مربوط به دوره حاکمیت طالبان در این ولایت بود.

بامیان در سالهای نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی چندین بار مورد حمله قرار گرفت. بامیان و یکاولنگ در این سالها شاهد مواردی از کشتار جمعی بود که هنوز خاطره های این کشتارها در حافظه های مردم تازه است.

مطالب مرتبط