یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی استعفا کرد

Image caption اخیراً به دلیل بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات، نقش کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار مهم تلقی می شود

یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی از وظیفه خود در این کمیسیون به دلیل آن چه که او مداخلات خارجی ها خواند، استعفا کرده است.

مصطفی بارکزی، که از سوی قوه قضائیه افغانستان برای عضویت در کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان معرفی شده بود، در نشست خبری گفت که به شغل سابق خود در دادگاه عالی برمی گردد.

این کمیسیون پنج عضو دارد: گرانت کپین، رئیس و مارتین هملف و اسکات واردن، اعضای این کمیسیون از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل و احمد فهیم حکیم، از طرف کمیسیو حقوق بشر افغانستان معرفی شده و به فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور آغاز به کار کرده اند.

رسیدگی به شکایات انتخاباتی و بررسی صحت و سقم آرای ریخته شده به صندوقها و ادعاهای مطرح شده در این زمینه، از صلاحیت های این کمیسیون است. اخیراً نقش این کمیسیون با مطرح شدن ادعاهای گسترده تقلب در انتخابات بسیار مهم تلقی می شود.

آقای بارکزی گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی تحت تاثیر محافل خارجی است و او به همین دلیل از ادامه کار در این کمیسیون خودداری کرده است.

او گفت: "از مدتی به این سو متوجه شدم، که سه عضو آن خارجی و تنها دو عضو آن افغان هستند، بیشتر شکار تاثیرگذاری های محافل خاص خارجی ها شده است و اصلاً احترام به آرای مردم افغانستان و پیروی از اصول قانون اساسی افغانستان برای اعضای خارجی آن ارزشی ندارد."

آقای بارکزی، که عضو دادگاه عالی و یک روحانی است، گفت بر اساس قانون باید همه اعضای کمیسیون شکایات باید صلاحیت های مساوی داشته باشند، اما او مدعی است که اعضای خارجی این کمیسیون در بیشتر تصمیم گیری ها او را "کنار می گذاشتند" و "عامدانه در غیاب" او تصمیم می گرفتند.

Image caption در افغانستان بحث بر سر بررسی "آرای مشکوک" انتخابات ریاست جمهوری داغ شده است

او همچنین افزود: "بالاخره متوجه شدم که در این کمیسیون تمام کارها و صلاحیت ها در دست خارجی ها است و اعضای خارجی کمیسیون در تماس با تعدادی از چهره های مشکوک خارجی دیگر، که به این کمیسیون رفت و آمد دارند، تمام تصامیم را می گیرند."

آقای بارکزی گفت او اصلاً نتوانسته است که این خارجی ها را بشناسد. او گفت او "هر روز چهره های نو" می دیده است. به گفته او، در میان این چهره ها "سیاه بود، سفید بود، سرخ بود و زرد بود".

آقای بارکزی گفت که افغان در کمیسیون شکایات "فاقد صلاحیت" هستند و از آنها به عنوان "خدمه و مترجم" کار گرفته می شود و دستورها از "جاهای دیگر" صادر می شود.

این عضو مستعفی کمیسیون شکایات مدعی شد که ۴۱ نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم به "تحریک" همین خارجی ها نامزد شده بودند.

او گرانت کپین، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را که از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما، معرفی شده است، هم متهم به انجام کارهای "غیرقانونی" کرد. اما او توضیح بیشتری در این مورد نداد.

آقای بارکزی همچنین گفت که "بازی بسیاری خطرناک" در راه است، اما این که این بازی چه است، او گفت که زمان به آن پاسخ خواهد داد.

او همچنین گفت این که خارجیها خود را در همه زمینه ها "دخیل" می دانند، "مصیبت" است؛ او افزود: "من خود را از این مصیبت نجات دادم."

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست