نشریات کابل: سه شنبه 21 میزان

استعفای یک عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان، بحث داغ روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه دولتی اصلاح به دفاع از موضعگیری کای آیدی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در قبال انتخابات ریاست جمهوری این کشور پرداخته و نوشته که "افغانها نسبت به عملکرد و بی طرفی آقای آیدی باور دارند."

این روزنامه ابراز نگرانی که در امور انتخاباتی افغانستان "خارجی ها" مداخله می کنند و افزوده که انتظار مردم افغانستان از فرستاده ویژه سازمان ملل متحد این است که در کنار حفظ اعتبار و باور مردم، در برابر این گونه مداخلات نیز ایستادگی کند.

روزنامه اصلاح نوشته که به دلیل همین "مداخلات" کارمند کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از وظیفه خود استعفا داد.

روزنامه نخست اما به استعفای مصطفی بارکزی، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان از زاویه دیگری نگاه کرده است.

این روزنامه نوشته که کنفرانس خبری آقای بارکزی در مورد استعفای او، از طریق تلویزیون ملی افغانستان به شکل زنده پخش شد و این مسئله به نوشته روزنامه نشان می دهد که در بالا کردن اعتراض نسبت به عملکرد کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، حکومت افغانستان و آقای کرزی سهم داشته اند.

روزنامه نخست نوشته که از چندی به این سو، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بحث بررسی ادعای تقلب در انتخابات را جدی گرفته و این مسئله به نوشته روزنامه باعث شده که اعضای "طرفدار" آقای کرزی در این کمیسیون، از عملکردهای آن انتقاد کرده و خارجی ها را به مداخله در تصمیم گیری ها متهم کنند.

روزنامه هشت صبح در صفحه نخست خود عکس مصطفی بارکزی، عضو مستعفی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را چاپ کرده و در کنار آن نوشته است: پس لرزه های انتخابات ادامه دارد.

این روزنامه در ادامه نوشته که استعفای آقای بارکزی از عضویت این کمیسیون، قبل از آنکه به دلیل "مداخله خارجی ها" در امور کمیسیون انتخابات – آنگونه که آقای بارکزی عنوان کرده – صورت گرفته باشد، بیشتر جنبه های سیاسی دارد.

هشت صبح افزوده که این گونه اقدامات و کناره گیری های اعتراض آمیز، بیش از آنکه رنگ اعتراض داشته باشد، می تواند کارکردهای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را زیر سوال ببرد.

روزنامه اراده در سرمقاله خود پرسیده که اگر ادعاهای مصطفی بارکزی در مورد "مداخلات خارجی" در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی درست باشد، مرجعی دیگری که افغانها در مورد رسیدگی به ادعاهای تقلب در انتخابات به آن باور داشته باشند، کدام است؟

این روزنامه افزوده که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تنها مرجعی است که مردم افغانستان منتظر اقدامات آن در زمینه رسیدگی به ادعاهای تقلب در انتخابات هستند، ولی اگر در این کمیسیون نیز تقلب وجود داشته باشد، راه دیگری برای افغانها باقی نمی ماند.

مطالب مرتبط