طرح تازه برای پایان جنگ افغانستان

طالبان

تشویق طالبان به ترک جنگ پیوسته در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین راه های پایان خشونت و خونریزی جاری در افغانستان مطرح بوده است.

حالا با توجه به دلایل مختلفی که افراد طالبان را به ماندن در صف این گروه وادشته این پرسش به میان آمده است که آیا می توان آنهایی را که به دلیل عدم رضایت هایی از اوضاع یا مخالفت صرف با حضور نیروهای خارجی و یا هم ناتوانی های مالی به طالبان پیوسته اند، تشویق به ترک اسلحه کرد؟

و اصولا گروه های مخالف شامل کدام گروه هایند و چه تفاوت هایی میان خواست های آنان وجود دارد؟

سر گرایم لمب، یک جنرال ارشد نیروهای بریتانیا در افغانستان می گوید برای رسیدن به چنین هدفی باید طالبان مورد عفو قرار بگیرند، سران شان از تعقیب عدلی معاف شوند و زندان های مربوط به نیروهای خارجی و دولت افغانستان هم از وجود طالبان خالی شوند.

این جنرال می گوید هیچ کسی با توسل به زور نمی تواند برنده ی جنگ کنونی شود.

این موضوع را در صدای شما با حضور شما بررسی می کنیم.

شماره تماس با ما هنگام پخش برنامه در روز پنجشنبه:

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

شماره ارسال پیامک یا اس.ام.اس:

00447786208888

و همچنین می توانید به آدرس dari@bbc.co.ukبه ما ایمیل بفرستید.