روزنامه های کابل: شنبه ۲۵ میزان

احتمال کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم، مهمترین موضوع بحث های روزنامه های چاپ امروز کابل است.

این انتخابات در ۲۹ اسد/مرداد گذشته برگزار شد و به دلیل مطرح شدن شکایت ها ادعاهایی مبنی تقلب گسترده در انتخابات، اعلام نتایج نهایی آن موکول به بررسی این شکایت ها شد. قرار است نتایج این بررسیها و نتایج نهایی انتخابات بزودی اعلام شود.

روزنامه دولتی انیس به نقل از منابعی که آنها را "معتبر" خوانده نوشته که برخی "محافل فشار خارجی" تلاش دارند آرای به نفع حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری را به زیر ۵۰ درصد کاهش دهند.

بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات آرای به نفع آقای کرزی بیش از ۵۵ درصد و آرای به سود عبدالله عبدالله، رقیب او، ۲۸ درصد است.

به نوشته انیس این محافل فشار قصد دارند پس از آن که آرای مربوط به آقای کرزی به زیر ۵۰ درصد رفت، آقای عبدالله را تشویق به انصراف از شرکت در دور دوم انتخابات کنند تا زمینه تشکیل "حکومت ائتلافی" با شرکت این دو رقیب انتخاباتی هموار شود.

سرمقاله نویس این روزنامه دولتی اما این طرح را به شدت مورد انتقاد قرار داده و نوشته که محافل فشار می خواهند "قدرت واقعی" مردم را به "استهزا" بگیرند و به ارزشهای دموکراسی "اهانت" کنند.

انیس افزوده در حالی که در کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه، آمریکا و آلمان حتی رای یک شهروند در تقویت و پیروزی نامزدهای انتخابات می تواند اثرگذار باشد، اما در افغانستان باور مردم به انتخابات "استهزا" می شود.

راه نجات در مطلبی نوشته که کشیده شدن انتخابات به دور دوم می تواند "شک و شبهه های جدیدی" را در میان مردم نسبت به انتخابات و مسائل سیاسی پدید آورد.

روزنامه افزوده که اگر دور دوم انتخابات برگزار نشود و حکومت ائتلافی تشکیل شود، در آن صورت هم تردیدهای مردم در باره احترام به آرای شان بیشتر خواهد شد و اگر دور دوم برگزار نشود در آن صورت مردم در انتخاباتهای بعدی چگونه به پای صندوق های رای خواهند رفت.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که تاخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات "بازار شایعات" را در کشور گرم و مردم را نسبت به مسائل سیاسی و انتخاباتی "بدبین" کرده است.

به نظر نویسنده، تاخیر در اعلام نتایج نهایی نه به دلیل مشکلات در روند شمارش آرای صندوق های مشکوک، بلکه به دلیل "چانه زنیهای پشت پرده ای است که در باره تشکیل و ترکیب حکومت آینده صورت می گیرد".

روزنامه در ادامه تاکید کرده که مهم این است که نتایج انتخابات باید بازتاب دهنده تصمیم اکثریت مردم افغانستان باشد و انتخابات، دموکراسی و آزادی "بیش از این مسخره" نشود.

ماندگار در سرمقاله خود نوشته که اگر حامد کرزی "کودتای سفید یا سرخ" نکند، انتخابات به دور دوم رفته است و نتایج نهایی انتخابات که قرار است بزودی اعلام شود، باید چنین پاسخی را به مردم بدهد.

روزنامه اما در ادامه ابراز تردید کرده است که نتایج نهایی انتخابات بزودی اعلام شود؛ اگر اعلام آن به تاخیر افتد، در آن صورت نویسنده سرمقاله به این باور است که "توطئه وسیعی" در کار است و از حق مردم "چشم پوشی" صورت گرفته است.

روزنامه نخست در مطلب اصلی خود با عنوان "با تغییر جایگاه در انتخابات، تغییر دیدگاه حتمی است"، نوشته که با چرخش گردونه بحث های انتخاباتی برخلاف میل آقای کرزی، او و تیم انتخاباتی او به منتقدان روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی مبدل شدند.

این روزنامه رادیو و تلویزیون ملی را متهم کرده که در سه ماه گذشته که به عنوان "پایگاه سخن پراگنی" آقای کرزی نقش بازی کرده اند، حالا از "مداخلات بیگانگان" به عنوان موانع پیروزی او "پرده برمی دارند".

نخست همچنین افزوده با این که آقای عبدالله اکنون نسبت به رقیبش، آقای کرزی "راحت تر" به نظر می رسد، به این باور نیست که ناکامی آقای کرزی در دور اول انتخابات لزوماً به معنای راه یافتن او به کاخ ریاست جمهوری است.

آرمان ملی به نقل از "یک منبع آگاه" نوشته که بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی منجر به کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم شده است.

این روزنامه در سرمقاله خود نوشته که این کمیسیون علی رغم فشارهای ستادهای انتخاباتی نامزدها، بررسی های خود را "بیطرفانه" انجام داد و اکنون "فیصله" این کمیسیون باید پذیرفته شود.

آرمان ملی همچنین افزوده است که اگر نامزدی در برابر فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی مقاومت کند و دست به "دسیسه و توطئه" بزند، مردم به چنین نامزدی نفرین خواهند فرستاد.