'شرکت های خصوصی به طالبان باج می دهند'

طالبان
Image caption آمریکا می گوید طالبان به امکانات بهتر مالی دست یافته اند

یک مقام افغان شماری از شرکت های خصوصی امنیتی و تجاری را متهم کرده که برای ادامه کارشان در بخشهای از افغانستان، به گروه های مسلح مخالف دولت پول می پردازند.

رسانه های داخلی افغانستان از ژنرال خداداد، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان نقل قول کرده اند که گفته است در این مورد تحقیق کرده و یافته هایش نشان می دهد که برخی شرکت های ساختمانی، ترانزیتی، شرکت های خصوصی امنیتی و افرادی که به کشت مواد مخدر اشتغال دارند، به این امر مبادرت می کنند.

ژنرال خداداد در این مورد از شرکت های مشخصی نام نبرده اما گفته که این مسئله را در جلسه کابینه افغانستان مطرح کرده است.

ژنرال خداداد از دولت افغانستان خواسته است که در این مورد اقدامات جدی روی دست گرفته و از ادامه باج دهی به طالبان جلوگیری کند.

در گذشته گزارشهای غیررسمی وجود داشته حاکی از اینکه شرکتهای مختلف برای مصونیت کارمندان و دفاتر خود در محلاتی که طالبان در آن نفوذ بیشتری دارند، به افراد این گروه پول می پردازند.

تایید این مسئله از سوی یک وزیر کابینه افغانستان می تواند از یکی دیگر از راه های عایداتی گروه طالبان در این کشور پرده بردارد.

مسئولان پیش از این نگران بوده اند که طالبان از تجارت مواد مخدر سود هنگفتی به جیب می زنند و از پول آن در جنگ علیه نیروهای خارجی مستقر در افغانستان استفاده می کنند.

اخیرا یک مقام آمریکایی گفت که طالبان از توانایی و امکانات بهتر مالی برخوردار شده و توانسته اند با استفاده از عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر، به خودکفایی مالی برسند.

مطالب مرتبط