انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشید

Image caption انتخابات به دور دوم کشیده شده است

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور هفتم نوامبر امسال برگزار می شود.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و یکی از دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در نشستی خبری که با حضور جان کری، سناتور آمریکایی برگزار شد، این اقدام کمیسیون انتخابات را قانونی و بر حق و طبق قانون اساسی افغانستان دانسته است.

آقای کرزی تاکید کرده که برپایی دور دوم انتخابات، به تحکیم دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان کمک می کند.

این تصمیم کمیسیون یک روز پس از آن اعلام می شود که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان نتیجه بررسی های خود را در مورد ادعاهای تقلب در انتخابات به کمیسیون انتخابات تحویل داد.

نتایج ابتدایی انتخابات، حامد کرزی را با حدود پنجاه و پنج درصد رای، در جایگاه اول قرار داده بود. عبدالله عبدالله، نزدیک ترین انتخاباتی آقای کرزی حدود بیست و هشت درصد رای آورده بود اما ابطال بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آرای مجموعی حامد کرزی را زیر پنجاه درصد برده و به این اساس، انتخابات میان آقای کرزی و نزدیک ترین رقیب انتخاباتی او - عبدالله عبدالله - به دور دوم خواهد رفت.

مطالب مرتبط