روزنامه های کابل، شرایط عبدالله برای انتخابات

شرایط عبدالله برای رفتن به دور دوم انتخابات از موضوعات اصلی مطرح در روز نامه امروز چاپ کابل است.

روزنامه هشت صبح اظهارات اخیر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را مهم دیده که گفته است آمریکا شریک قابل اعتماد برای افغانستان نیست.

این روزنامه با اشاره به اوضاع کنونی افغانستان نوشته است اگر آقای کرزی این حرف هارا در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات نمی گفت، شاید می شد آنرا جدی گرفت، به نظر هشت صبح با توجه به شرایط کنونی افغانستان به نظر می رسد این سخنان آقای کرزی واکنشی باشد به فشارهایی که آمریکا به آقای کرزی وارد کرد تا دور دوم انتخابات را بپذیرد.

روزنامه سروش ملت در تتر صفحه اصلی اش با اشاره به شرایط عبدالله برای دور دوم انتخابات نوشته است:" شفاف سازی، آری، بهانه جویی نه!

نویسنده معتقد است که شرایط آقای عبدالله مبنی بر برکناری سه تن از اعضای کابینه در شرایط کنونی وضعیت را در افغانستان به مراتب بحرانی تر خواهد کرد.

سروش ملت در ادامه نوشته است تلاش برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه یک عمل نیکو و قابل قدر است. اما به نوشته این روزنامه مردم افغانستان حالا به خوبی قادرند:" نیت های خیر خواهانه را از بهانه جویی های منفعت طلبانه تشخیص دهند".

روزنامه ماندگار نیز در مطلب اصلی اش شرایط عبدالله و پاسخ فوری کرزی به آن را بررسی کرده است، نویسنده این مطلب معتقد است که آقای عبدالله با طرح این شرایط خواسته است نشان دهد که نمی خواهد در مسیری گام بردارد که :" چاه های کنده شده برسر راهش را می بیند".

نویسنده همچنین معتقد است که آقای عبدالله در طرح شرایط خود دقت کافی به خرچ نداده است، زیرا اگر سه وزیر کابینه از وظایف خود برای چند روزی تعلیق هم شوند، در آن صورت نیز آنها نفوذ لازم بر وزارت خانه های خود را دارند و این امر به شفافیت انتخابات کمک نمی کند.

به باور نویسنده پاسخ آقای کرزی نیز فوری و ناسنجیده شده بود، به اعتقاد نویسنده اگر آقای کرزی این شرایط را می پذیرفت درحالی که دموکراسی و قبول رقیب را به اوجش رسانده بود، از سوی دیگر تمامی "تلویحا" تمامی مسئولیت تقلب در دور اول را از گردن خود بر طرف می کرد.