عبدالله بر برآورده شدن شرایط خود پافشاری کرد

عبدالله عبدالله، نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر شرایطی که برای رفتن به دور دوم انتخابات گذاشته پافشاری کرد و گفت که برآورده شدن این شرایط به شفافیت انتخابات کمک می کند.

آقای عبدالله گفته است که وظایف سه وزیر کابینه حامد کرزی – به دلیل مداخله در امور انتخابات به نفع آقای کرزی – به حالت تعلیق درآورده شده و در رهبری کمیسیون انتخابات افغانستان نیز افراد مورد اعتماد هر دو نامزد منصوب شوند.

آقای عبدالله که یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است، در یک گفتگوی اختصاصی با ببرک احساس در کابل گفت که اگر شرایط او از سوی رئیس جمهور کرزی برآورده نشود، تصمیم بعدی خود را در زمان مناسب اعلام خواهد کرد.

فکر نمی کنید که شرایط شما زیاد عملی نیست؟

Image caption آقای عبدالله گفت که برآورده شدن شرایطش به شفافیت انتخابات کمک می کند

یک بخشی از آن و بخش عمده آن به آقای کرزی مربوط است، اما از نظر زمانی، عملی شدن این شرایط در وقت بسیار کوتاه امکان پذیر است.

اما آقای کرزی پاسخ خود را گفته است که برای او ممکن نیست این شرایط را عملی کند.

اگر (آقای کرزی) نخواهد این شرایط را عملی کند و تصمیم آخری همین باشد، معنایش این است که شرایط عملی نخواهد شد و اگر تغییری در نظر آقای کرزی بیاید، مسئله دیگری است.

پس در صورتی که آقای کرزی شرایط شما را غیرعملی می داند، تصمیم بعدی شما چیست؟

همان موقعی که شرایط خود را اعلام کردم، گفتم که در زمانش در مورد تصمیم بعدی خود مردم را در جریان قرار خواهم داد.

هر گاه شرایط شما برآورده نشود انتخابات را تحریم می کنید؟

قبلا به شما گفتم که با درنظر داشت اینکه چه اتفاق می افتد و شرایط عملی می شود یا نه، تصمیم خود را اعلام خواهم کرد.

وضع موجودی که به وجود آمده ناشی از شرایطی که شما مطرح کردید، اوضاع را بحرانی کرده، بعضی تحلیلگران می گویند که امکان دارد طالبان و مخالفین دولت از این بحران به نفع خود استفاده کرده و در حقیقت برنده دور دوم انتخابات طالبان باشند، نه یکی از دو نامزد انتخابات

من فکر نمی کنم که شرایطی برای عادلانه شدن و شفافیت انتخابات موجب بحران شده باشد، اگر مسئله طالبان و نیروهای که بر ضد دولت در جنگ بوده اند، مطرح باشد، متاسفانه دولت ما در جلوگیری از جنگ نا موفق بوده است. اما به صورت کل، اگر روند دموکراتیک در افغانستان ناکام شود، شکی ندارم که برای کسانی که مخالف دموکراسی و حکومت مردم هستند، این مسئله کمک خواهد کرد. به همین دلیلی است که باید کوشش شود که روند دموکراتیک ناکام نشود.

آقای کرزی می گوید که پیش از انتخابات بعضی از والیها و اراکین دولتی از نامزدهای انتخابات از جمله از شما پشتیبانی کردند، در آن زمان این افراد برکنار نشدند، حالی هم نمی توانند در برکناری برخی اراکین دولت تقاضای شما را برآورده کنند.

در مورد والی هایی که شخصا طرفداری خود را از ما اعلام کرده باشند، هیچ شواهدی در دست نیست که در پشتیبانی از ما از قدرت دولتی استفاده کرده باشند. به حیث یک شخص، هر کس می تواند از یک نامزد پشتیبانی کند. اگر شما نتایج آرا را هم در یکی دو ولایتی که والی ها تصمیم شخصی شان حمایت از ما بود ببینید که در آنجا تقلب صورت نگرفته و نتایج بسیار متعادل است.

امروز هم ما با وجودی که گستردگی استفاده از امکانات دولتی بسیار زیاد است، ما خواستار برکناری مقام های دولتی نشدیم، بلکه فقط فقط خواستیم بر کار چند تن از والیان نظارت شود، این حداقل امکانات و یا شرایطی است که به عادلانه بودن انتخابات کمک می کند.

یکی از مشکلاتی که مطرح است، این است که هرگاه رئیس کمیسیون انتخابات و یا برخی از مدیران این کمیسیون را که شما خواستار برکناری شان شده اید، عملی شود، باز هم مطابق قانون، رئیس جمهوری صلاحیت دارد که افراد دیگر را به جای آنها منصوب کند، آیا تضمینی وجود دارد که شما باز هم اعتراض نکنید؟

مسئله برکناری کارمندان انتخابات و کمیسیون انتخابات در مرحله اول از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد هم مطرح شد. شما می دانید که سازمان ملل متحد چون در برگزاری انتخابات سهیم بود، اطلاعات بیشتر دارند در این مورد که در کجا چه واقع شده.

اگرچه این معلومات در اختیار مردم قرار نگرفت، اما این سازمان معلومات کافی دارد. شرایط انتخاب باید شرایطی باشد که تعیین از سوی هر مرجعی که صورت می گیرد، باید در همین انتخاب هم شفافیت وجود داشته باشد. مردم باید حق داشته باشند که برای احراز پست هایی درخواست بدهند و براساس لیاقت خود انتخاب شوند. به همین دلیل است که ما خواستار نظارت شدیم در این مرحله، نه اینکه انتخاب از سوی ما صورت بگیرد.

اعتراض شما در انتخابات اول تقلب بود، و چند روز بعد از توافقاتی که در همکاری با نمایندگان جامعه جهانی صورت گرفت، شرایط جدیدی را وضع کردید. آیا این تفاوت داشت با توافقاتی که برای رفتن به دور دوم صورت گرفته بود؟

در مورد رفتن به دور دوم، کدام توافقی با جامعه جهانی نداشتیم. ما فقط خواستار بررسی تقلب در انتخابات بودیم. البته با درنظرداشت گستردگی تقلب، پیش بینی ما همین بود که انتخابات به دور دوم خواهد رفت. بنا ما یک بار هم مذاکره ای با جامعه جهانی در مورد بردن انتخابات به دور دوم نداشتم. البته با آقای کرزی مذاکره داشتم و دلیل مذاکره هم همین بود که آراء اعلام شده و نتایجی که کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرح کرده بود، مورد قبول آقای کرزی نبود و به این نسبت، چند روزی را در بر گرفت و مذاکراتی صورت گرفت تا آقای کرزی نتایج را قبول کند.

چند روز پیش وقتی آقای کرزی توافق خود را برای رفتن به دور دوم انتخابات اعلام کرد، نمایندگان جامعه جهانی مخصوصا آمریکا و بریتانیا در کنار شان قرار داشتند و این به معنای این بود که آنها از این روند حمایت می کنند. آیا شرایط گنگی که در اثر مطرح کردن شرایط جدید از سوی شما به میان آمده، از جانب جامعه جهانی هم مذاکراتی با شما در جریان هست که این شرایط ملایم تر شود؟

در مورد انتخابات به صورت مداوم با نماینده های جامعه جهانی در تماس بودیم، چون یک طرف قضیه آنها هستند و تامین کننده شرایط از نظر مسایل امنیتی و تکنیکی هستند، جامعه جهانی و به خصوص سازمان ملل متحد.

ما با آنها به صورت مداوم در تماس بوده ایم و بعد از این هم با آنها در تماس خواهیم بود.