افغانستان: زمینهای ما را در نزدیکی مسجد الحرام پس بدهید

دولت افغانستان می گوید 1300 متر مربع زمینی که در تملک این کشور بوده در اثر توسعه مسجد الحرام در مکه از تسلط افغانستان خارج شده است.

مقام های افغان می گویند این زمین ها در زمان احمدشاه ابدالی و نادر خان دو تن از پادشاهان افغانستان خریداری شده بود تا محلی برای حجاج افغان در آنجا اعمار شود.

صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید:" افغانستان سنگ نوشته ای را که احمد شاه ابدالی به گونه مهر مالکیت بر این زمین کوفته بود در دست دارند که در آن نوشته شده هر افغان می تواند در این زمین سکونت گزیند و کسی حق ندارد مانع آنان شود."

آقای چکری به خبرنگاران گفت در حال حاضر این زمین صدها میلیون دلار ارزش دارد.

او افزود اگر واگذاری این زمین ها به افغانستان ممکن نباشد، دولت عربستان سعودی باید محل دیگری را در اختیار افغانستان قرار دهد.

مقام های وزارت حج و اوقاف افغانستان می گویند این نخستین باری است که افغانستان چنین در خواستی را مطرح کرده و منتظر پاسخ رسمی عربستان سعودی است.

مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان چنین خواستی را در حالی عنوان می کنند که در سالهای اخیر بارها حجاج افغانی از مشکلات شان در زمان اقامت خود در عربستان سعودی معترض بوده اند.