روزنامه های کابل: شنبه ۹ عقرب

بحران سیاسی و پیچیدگی در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، موضوع مطالب عمده روزنامه های چاپ امروز کابل است.

قرار است دور دوم انتخابات روز ۱۶ عقرب/آبان با شرکت عبدالله عبدالله و حامد کرزی برگزار شود، اما شرایطی که از سوی آقای عبدالله برای شرکت در انتخابات مطرح شده، موضوع را تا حدی پیچیده کرده است.

سروش ملت در صفحه نخست خود با عنوان "خطر جدی است، هواداران کاندیداها خویشتن داری پیشه کنند"، نوشته که نمایندگان ستادهای انتخاباتی آقایان کرزی و عبدالله یک دیگر را در رسانه ها متهم به "تقلب و نقض قانون" می کنند.

به نظر نویسنده، این ستادها این اتهامات را "بدون شواهد و اسناد قابل قبول" مطرح می کنند. به باور نویسنده، طرح این اتهامات "فضای متشنج و ناامیدکننده" را در میان مردم ایجاد می کنند و کشور را به سوی "بحران سیاسی" می برد.

نویسنده در ادامه از هر دو نامزد انتخابات خواسته که از ایجاد تشنج و بی اعتمادی خودداری کنند و با رقابت سالم در چارچوب فرهنگ دموکراتیک زمینه مشارکت باشکوه مردم را در انتخابات فراهم کنند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که "پیچیدگی های سیاسی و چالشهای حقوقی" موضوع انتخابات را پرابهام ساخته است.

به نوشته روزنامه، در قانون اساسی افغانستان گفته شده که حاکمیت به ملت تعلق دارد، اما "تحولات پیشبینی نشده سیاسی" در ماهها اخیر نشان می دهد که حاکمیت در افغانستان در "پس پرده های تاریک سیاست" تعیین می شود.

روزنامه افغانستان بر این موضوع تاکید کرده که نخبگان سیاسی کشور باید توجه جدی داشته باشند که اگر مردم بدانند که سرنوشت شان از طرف "دیگران" و از "بالا" تعیین می شود، در مسائل سیاسی مشارکت نخواهند کرد.

اراده "افزایش نگرانی ها از احتمال تقلب مجدد در انتخابات" را بررسی کرده و نوشته که افزایش شمار مراکز رایگیری در دور دوم انتخابات باعث "شگفتی" شده است.

به نوشته روزنامه، سازمان ملل توصیه کرده بود که مراکز رایگیری که میزان مشارکت مردم به دلیل مشکلات امنیتی کم بود، باز نشود، اما تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات "نوعی دهن کجی" به سازمان ملل شمرده می شود.

اراده به این باور است که سازمان ملل اکنون با کشته شدن پنج کارمندش در پی حمله مردان مسلح به مهمانه این سازمان در کابل، بیش از هر چیز دیگر نگران امنیت است.

ماندگار در مطلب اصلی خود با لحن طعنه آمیزی نوشته که در مبارزات انتخاباتی تنها حامد کرزی به عنوان "یل سرگردان در میدان بی رقیب" حضور دارد. به تعبیر روزنامه، آقای کرزی در این "روند ملی"، که نویسنده آن را "جاده یک طرفه انتخابات" نامیده، در مسیری نامشخص در حال فرو رفتن است.

ماندگار همچنین افزوده که برگزاری انتخابات با مدیریت کمیسیونی که مسئولان ارشد آن خود متهم به "تقلب" هستند، ممکن نخواهد بود. به باور نویسنده افغانستان اکنون به "بن بست انتخابات و تعیین سرنوشت" رسیده است.

آرمان ملی نوشته که آقای عبدالله با اجرا نشدن شرایطش مبنی بر برکناری رئیس کمیسیون انتخابات و تعلیق وظایف سه مقام ارشد حکومت، ممکن است از رفتن به دور دوم انتخابات خودداری کند.

به باور نویسنده، انتخاباتی که با حضور یک نامزد برگزار شود خالی از مشکلات حقوقی نخواهد بود و مشروعیت حکومتی که در پی آن تشکیل می شود هم زیر سوال خواهد رفت.

آرمان ملی در ادامه هشدار داده است که اگر هر دو نامزد از خود انعطاف نشان ندهند و نظریات معقول یک دیگر را نپذیرند، افغانستان دچار "مصیبتی" خواهد شد که در آن "تر و خشک" خواهد سوخت.

اما روزنامه باختر شرایط آقای عبدالله را "عجیب و غریب و بهانه" خوانده و در تیتر اول خود خطاب به او نوشته که "راه بازگشت بسته شد".

باختر افزوده که با سخنان اخیر رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات مبنی بر این که هیچ یک از دو نامزد انتخابات حق انصراف و تحریم انتخابات را ندارند، گمانه زنی ها در این مورد هم به پایان رسید.

به نوشته روزنامه، اکنون آقای عبدالله ناگزیر است در انتخابات شرکت کند و تا آخر باید به پیش برود.