لغو دور دوم انتخاب چه تاثیری بر افغانستان خواهد گذاشت

Image caption مرد افغان در برابر پوستر انتخاباتی حامد کرزی

برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان لغو و شماری از رهبران جهان به حامد کرزی تبریک گفته اند که بار دیگر رئیس جمهوری این کشور شده است.

این وضعیت از بسیاری جهات بدترین نتیجه ممکن برای آمریکا و متحدانش در افغانستان بوده است.

قرار بود برگزاری این انتخابات فرصتی فراهم کند تا دولت افغانستان که به طور فزاینده اعتبار خود را از دست داده است، وجهه ای قانونی یابد.

دستاورد رای گیری که صورت گرفت محدود به انتخاب یک رئیس جمهوری جدید برای افغانستان نبود؛ اگر رای گیری آزادانه و منصفانه انجام می گرفت، اعتبار نه فقط فرد پیروز بلکه کل نظام سیاسی افغانستان را افزایش می داد.

اما پس از برگزاری انتخاباتی که شاهد تقلب های گسترده بود - به ویژه در نواحی که آقای کرزی ادعا کرده بزرگترین شمار آرا را از آن خود کرده است - اکنون حامد کرزی باز بر مسند قدرت در افغانستان نشسته است.

تمام نشانه ها حاکی بود که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، منتظر نتیجه دومین دور انتخابات بوده است تا استراتژی نظامی کشورش در افغانستان را اعلام کند.

اکنون بحث و گفتگوها در این باره در آمریکا فوریت افزون تری یافته است.

یک موضوع روشن است، در ساختار قدرت افغانستان تغییر فاحشی رخ نخواهد داد و اگر قرار باشد شاهد پیشرفتی مشهود علیه شورشیان در این کشور باشیم، ایجاد دولتی معتبر سخت تر شده است.

اما از میان این وضعیت آشفته چیزی قابل نجات دادن، است؟ ممکن است که از این میان دولتی فراگیر ظهور کند؟ آیا حامد کرزی را می توان قانع کرد بخشی از قدرت خود را تقسیم کند یا دست کم از پیشرفت های سیاسی در سطوح محلی جلوگیری نکند؟

بیش از هر زمان دیگر دولت آمریکا باید تصمیم بگیرد که منافع واقعی اش در افغانستان چیست و همچنین سطح نیروهای نظامی و منابع خود را منطبق با آنچه در افغانستان قابل به دست آوردن است، تنظیم کند.

مطالب مرتبط