انتظارات فراوان از حکومت کرزی برآورده می شود؟

حامد کرزی در کنفرانس خبری پس از اعلام پیروزی
Image caption آقای کرزی برای یک دور پنج ساله دیگر رئیس جمهور افغانستان شد

حامد کرزی در حالی یک دور پنج ساله دیگر ریاست جمهوری را در افغانستان آغاز می کند که چالشها و انتظارات نسبت به آن از هر زمان دیگری بیشتر است.

جامعه جهانی و در راس آن آمریکا، برای پیروزی در افغانستان بدون شک به یک متحد قوی در کابل نیاز دارد که از توانایی مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر برخوردار بوده و قادر باشد برنامه گفتگو با طالبان را با نگرش جدیدی به پیش ببرد.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا گفته که منتظر آغاز دور تازه ای از روابط با دولت به رهبری حامد کرزی است.

آقای اوباما در عین حال تاکید کرده که وعده ها برای دولت سازی و از بین بردن فساد در افغانستان، باید از حرف در عمل پیاده شود.

این به معنای کار و تلاش بیشتر برای حکومتی است که شک و تردیدهای زیادی در مورد ظرفیت و توانایی های آن وجود داشته است.

'گروه نخبه'

حامد کرزی، در نخستین کنفرانس خبری خود پس از اعلام پیروزی گفت که "تغییرات اساسی" را در حکومت خود ایجاد خواهد کرد، این تغییرات، چگونه و در چه سطحی باید انجام شود؟

احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل به این نظر است که تاکید بیشتر باید روی آوردن افراد متخصص در دستگاه دولتی باشد.

آقای رفعت می گوید: "حکومت آینده باید شایستگی های خود را به گونه ای ثابت کند که جامعه جهانی متقاعد شود که بخش چشمگیری از پولهایی که در قالب همکاری با افغانستان به مصرف می رسد، برای تقویت دولت، از طریق دولت به مصرف برسد."

او می افزاید: "اگر در قالب حکومت جا برای متخصصان و چهره های مدیر فراخ شود، در این صورت چنین گروه نخبه ای می تواند که هم برای بیرون آمدن از مشکلات راهکارهای علمی وضع کند که متناسب با شرایط کنونی باشد و از سوی دیگر می تواند این راهکارها را اجرایی کند."

مذاکره با طالبان

طالبان در هشت سال گذشته، از توانایی های بیشتری برخوردار شده و اخیرا توانسته اند دامنه فعالیت های خود را به شمال افغانستان نیز گسترش دهند.

برای پایان دادن به این وضعیت، تاکید روی جداسازی طالبان میانه رو و تندرو و آشتی با طالبان میانه رو بوده است؛ اما این برنامه تا حالا نتوانسته نتایج عملی و مطلوبی داشته باشد.

وحید مژده، کارشناس در امور طالبان می گوید، حکومت جدید افغانستان نیازمند تلاشهای بیشتری برای مذاکره با طالبان خواهد بود.

آقای مژده می گوید: "من فکر می کنم اگر حکومت جدیدی که ساخته می شود واقعا صلاحیت این کار را داشته باشد، باید در اول اعلام شود که ما با طالبان مذاکره می کنیم و هر کسی از طالبان که برای مذاکره به طرف ما می آید و در هر کشوری که مذاکره می شود، مصئون خواهند بود."

او می افزاید: "به عنوان مثال اگر مذاکره در عربستان سعودی صورت می گیرد و مذاکره در دور اول به نتیجه نمی رسد، مذاکره کنندگان کجا بروند؟ توسط کدام پاسپورت خود را به آنجا برسانند؟ چگونه این میکانیسم درست شود؟ اینها مسایل بسیار پیچیده است که باید در اول تمام این زمینه ها مساعد شود."

اهمیت حیاتی

از دیگر انتظارات اساسی از حکومت جدید افغانستان، اصلاح ادارات دولتی و بهبود ارائه خدمات عامه است.

محمد الیاس حسنی، یک مسئول نهاد خیریه اکسفام در افغانستان می گوید جامعه جهانی برای همیشه در کنار افغانستان نیست و حکومت این کشور برای پاسخ دهی به نیازهای مردم افغانستان، باید خود، مسئولیت بیشتری را در دراز مدت به عهده بگیرد.

آقای حسنی می گوید: "نهادهای حکومتی خصوصا در ولایات دوردست بسیار ضعیف است، تاکید بیشتر روی ظرفیت سازی است تا خود حکومت بتواند به طور دوامدار خدمات اساسی را به مردم ارائه کند."

او می گوید: "نهادهای دیگر خارجی که خدمات اساسی را به مردم ارائه می کنند، می توانند به طور موقت فعالیت کنند، اما در دراز مدت باید خود حکومت افغانستان مسئولیت بگیرد."

دولت افغانستان در سالهای گذشته با انتظارات مشابهی از سوی نهادهای داخلی و بین المللی روبرو بوده است.

اگرچه مسئولان دولت از عملکرد خود در زمینه پاسخگویی به این انتظارات دفاع می کنند، اما باور بسیاری از ناظران امور بر این بوده است که افغانستان در این مدت، فرصت های زیادی را از دست داد که می توانست برای بهبود وضعیت افغانستان موثر باشد.

با توجه به این مسئله، پاسخگویی عملی به انتظارات داخلی و بین المللی برای حکومت جدید افغانستان اهمیت حیاتی دارد و همزمان، مردم افغانستان و جامعه جهانی منتظر عملکرد این حکومت خواهند بود تا آینده روابط خود را با آن مشخص کنند.

مطالب مرتبط