روزنامه های کابل: یکشنبه ۱۷ عقرب

بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی موضوع تنش های اخیر میان حکومت افغانستان و برخی رهبران غربی و فرستاده ویژه سازمان ملل در این کشور پرداخته اند.

اخیراً کای آیده، فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان و شماری از رهبران کشورهای حامی افغانستان از حامد کرزی، خواستند که با فساد مبارزه جدی کند و از حضور افراد "فاسد و جنگسالار" در کابینه آینده جلوگیری کند. اما دولت افغانستان این فشارهای آنها را "مداخله" در امور داخله خود دانسته است.

روزنامه دولتی انیس در مطلب اصلی شماره امروز خود نوشته که مبارزه با فساد نیازمند تلاشهای مشترک افغانستان و جامعه جهانی است.

نویسنده بر این موضوع تاکید کرده که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خود متعهد است که در نظام جدید "تغییرات بنیادی" وارد کند.

انیس اما به باور است که جامعه جهانی هم باید "صادقانه" به دولت افغانستان کمک کند و همه کشورها عضو ناتو موضع یکسانی در برابر این کشور داشته باشند.

هیواد، دیگر روزنامه دولتی نوشته که افغانستان کشوری آزاد و مستقل است و رئیس جمهوری این کشور اولویت های کاری خود را خود مشخص کرده است. به نوشته هیواد، وظیفه جامعه جهانی این است که برای اجرای این اولویت ها حکومت افغانستان را کمک کند.

روزنامه افغانستان به این نظر است که نهادهای ملی افغانستان نه از امروز، بلکه از همان زمان انتخابات زیر فشار خارجی بود. روزنامه اما افزوده که افغانستان با درک "حالت های ظریف و شکننده" این فشارها را تحمل و راهش را به سوی "فرداهای بهتر" باز کرد.

به نوشته روزنامه، آنچه که افغانستان را وادار به تحمل "برخی اداهای سیاسی" می کند، وضعیتی است که این کشور را به خط اول مبارزه با تروریسم مبدل کرده است.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان در ادامه تاکید کرده که "دوستان بین المللی" افغانستان باید درک کنند هر گونه تصمیم گیری با حکومت و مردم این کشور است و همه طرفهای دخیل در قضیه افغانستان باید به این "حقیقت" تن در دهند.

"کرزی میان دو انتخاب" عنوان مقاله ای در روزنامه هشت صبح است که در آن نوشته آقای کرزی در تشکیل کابینه جدیدش با "فشارهای چندجانبه" مواجه است.

به نظر نویسنده، از یک سو خطر از دست دادن حمایت جهانی آقای کرزی را تهدید می کند و از سوی دیگر او با کسانی رو به رو است که در جریان مبارزات انتخاباتی دادن کرسی های دولتی را به آنها وعده کرده بود.

آرمان ملی نیز در مطلب اصلی خود به همین موضوع پرداخته و انتقادهای اخیر رهبرا غربی از موجودیت فساد گسترده در حکومت آقای کرزی را بررسی کرده است.

نویسنده به این باور است که اگر آقای کرزی به خواستهای جهانی برای مبارزه با فساد و مواد مخدر پاسخ مثبت ندهد، حکومت به رهبری او دیرپا نخواهد بود.

در این مطلب همچنین آمده که کشاندن افراد فاسد به دستگاه قضایی یکی از آرزوهای اصلی مردم افغانستان است.

ویسا نوشته که اگر جامعه جهانی حق دارد از مصرف به جای کمکهای خود در افغانستان مطمئن شود، افغانها نیز حق دارند در باره نظام و مقامهای دولتی، خود قضاوت کنند.

ماندگار نوشته که دولت به رهبری حامد کرزی مثل گذشته با "بی برنامگی و ضعف مدیریت" به کار ادامه خواهد داد. به نظر نویسنده، تنها "نه" گفتن به این نظام، راه حل اساسی برای پایان مشکلات افغانستان است.