روزنامه های کابل: شنبه ۱۶ عقرب

تاکید اخیر گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا در باره مبارزه با فساد در افغانستان، از روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب گسترده ای داشته است.

آقای براون روز جمعه، ۱۵ عقرب/آبان در پارلمان بریتانیا از فساد گسترده در افغانستان انتقاد کرد و گفت که او حاضر نیست جان سربازان کشورش را برای حفظ دولتی که با فساد مقابله نمی کند، به خطر اندازد.

روزنامه ویسا با لحن طعنه آمیزی با اشاره سخنان اخیر گوردون براون نوشته که جامعه بین المللی بار دیگر "ترانه گذشته" خود را تکرار کرده و "علمبردار جهاد مقدس علیه فساد" شده است.

روزنامه پرسیده که هدف از گذاشتن این شرط ها که "فسادپیشگان و جنگسالاران" در حکومت آینده افغانستان نباشند، چه است. نویسنده همچنین پرسیده که جامعه جهانی خود به آن چه امروز عنوان می کند، باور دارد یا نه.

ویسا همچنین این پرسش را مطرح کرده که غربی ها از حامد کرزی حساب کمک های بین المللی را می خواهند، حالا از جامعه جهانی حساب پولهایی را به نام افغانستان گرفته شده، که بازخواست کند.

انیس هم در مطلبی مشابه با عنوان "فساد در کجاست؟"، نوشته که فساد در افغانستان هم بعد داخلی دارد و هم بعد خارجی. به نظر نویسنده، تنها دولت افغانستان را مقصر این همه فساد دانستن مطابق به واقعبینی نیست.

این روزنامه دولتی باور دارد که عنوان کردن فساد از سوی جامعه جهانی "مشروعیت" دولت افغانستان را به چالش می کشد. دلیل روزنامه این است که عنوان کردن این موضوع باعث تقویت روحیه مخالفان می شود و به آنها "مجوز سیاسی" برای ادامه جنگ می دهد.

انیس در مطلبی دیگر به نقل از کارشناسان نوشته که "این تنها حکومت افغانستان نیست که در فساد دست داشته باشد، بلکه موسسات خارجی و حتی موسسات وابسته به سازمان ملل متحد نیز در آن دست دارند." همین مطلب در صفحه نخست اصلاح، دیگر روزنامه دولتی هم چاپ شده است.

اما روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که کشورهای عمده حامی دولت این کشور و سازمان ملل به آقای کرزی پیام "واضح و روشنی" فرستاده اند که با فساد مبارزه کند و از حضور افراد "فاسد، ضعیف و زورسالار" در حکومت آینده جلوگیری شود.

به نظر روزنامه، جدیت جامعه جهانی را در این زمینه باید به "فال نیک" گرفت و به آن ارج نهاد. اما نویسنده افزوده که مبارزه با فساد و تشکیل دولت مقتدر با "توصیه های اخلاقی" ممکن نیست. روزنامه تاکید کرده که این کار نیازمند عزم هماهنگ حکومت افغانستان و جامعه جهانی و ارزیابی دقیق از کارکردهای هشت ساله این حکومت و نهادهای بین المللی است.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان افزوده که مبارزه با فساد با عزم مشترک ملی و بین المللی ممکن است. به نظر روزنامه، این مبارزه باید همه نهادها را، چه این نهادها ملی باشد و چه سازمانهای بین المللی، تحت پوشش بگیرد.

روزنامه هشت صبح نوشته که کرزی در مورد تشکیل کابینه آینده اش در میان "دو انتخاب" گیر مانده است. به نظر نویسنده، پذیرفتن خواستهای حامیان غربی آقای کرزی از یک سو و خواست های حامیان داخلی اش از سوی دیگر او را با دشواری مواجه کرده است.

نویسنده مطلب به این باور است که اگر آقای کرزی به خواستهای حامیان بین المللی اش تن ندهد، حمایت آنان را از دست خواهد داد و اگر حمایت حامیان داخلی اش را، که در انتخابات از او پشتیبانی کردند، از دست بدهد، آنها در پنج سال آینده مشروعیت دولت او را به چالش خواهند کشید.

ماندگار هم در مطلبی مشابه نوشته که آقای کرزی در موقعیت بدی قرار گرفته و ناگزیر است که از حامیان داخلی و خارجی خود یکی را برگزیند.

به نظر نویسنده، اگر آقای کرزی به خواستهای حامیان داخلی خود تمکین نکند، آنها زمینه "ناآرامیها" را فراهم خواهند کرد و آقای کرزی باید منتظر تهدیدهای آنها باشد.

به باور مقاله نویس ماندگار، کابینه آینده آقای کرزی شامل شماری از وزیران کنونی و چند چهره جدید از میان فهرستی که حامیان داخلی او فراهم کرده اند، خواهد بود.