بانک جهانی:افغانستان توانسته است رشد اقتصادی را حفظ کند

بانک جهانی می گوید که با وجودی بحران مالی جهان و عدم اطمینان در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، این کشور توانسته است، ثبات و رشد اقتصادی میان سالهای 2008 تا 2009 را حفظ کند.

در یک گزارش منتشر شده از سوی این بانک آمده است که تولید ناخالص داخلی در افغانستان در سال گذشته 2.3 درصد رشد داشته است. در این گزارش آمده است که این رقم میان سالهای 2007 تا 2008 16.2 درصد بود و مسلما" رقم رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته در پایین ترین سطح خود از سال 2002 قرار داشته است.

یهاشیرا یوچیرو اقتصاددان ارشد بانک جهانی در افغانستان می گوید: "پیام اصلی گزارش این است؛ با وجود آنکه اقتصاد جهانی در سال 2008 و ربع 2009 بحران شدیدی را تجربه کرد و اوضاع سیاسی در افغانستان با عدم اطمینان روبرو شد، اقتصاد کلان دراین کشور توانسته است ثبات خود را حفظ کند. اما گزارش این را نیز روشن می سازد که رشد اقتصادی در سال گذشته در پایین ترین سطح خود در هفت سال گذشته قرار داشته است."

این گزارش می فزاید که مهمترین عامل پایین آمدن رشد اقتصادی در سال گذشته، کاهش محصولات زراعتی بوده است و دلیل آن نیز اوضاع نامساعد اقلیمی برای زراعت در افغانستان بوده است. اما این گزارش پیش بینی می کند که اقتصاد افغانستان در سال آینده به دلیل جهش بیسابقه در زراعت این کشور، بیشتر از ده درصد رشد را تجربه را خواهد کرد.

یهاشیرا یوچیرو اقتصاددان ارشد بانک جهانی در افغانستان: "جهش اقتصادی در بخش زراعت در افغانستان، بنابر ترکیبی از افزایش سرمایه گذاری دراین بخش و بهبود اوضاع اقلیمی دراین کشور بدست آمده است. اما باید تاکید کنم که مهمترین عامل در افزایش محصولات زراعتی در سال جاری و ادامه آن در سال آینده همانا تغییر اوضاع اقلیمی افغانستان بوده است."

گزارش بانک جهانی همچنین سیاست های پولی و مالی در افغانستان قناعت بخش توصیف کرده است. گزارش توضیح می دهد که ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی در سال گذشته تا حدودی زیادی بدون تغییر باقیمانده و بازنگری در قانون مالیات بر در آمد و اصلاحات گمرکی عواید داخلی این کشور به صورت قابل ملاحظه افزایش داده است.

ایمل هاشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان می گوید که این بانک با قسمت اعظم این گزارش توافق نظر دارد.

گزارش بانک جهانی می افزاید که تولید ناخالص داخلی افغانستان میان سالهای 2002 تا 2008 به صورت اوسط یازده درصد رشد داشته است و آقای یوچیرو می گوید که محرک اساسی آن، توسعه قابل توجه بخش ساختمان در افغانستان می باشد: "محرک اصلی پیشرفت اقتصادی در شش سال گذشته در افغانستان سکتور (بخش) صنعت این کشور بوده است که شامل بخش ساختمانی می شود. بخش ساختمان در افغانستان کمکی زیادی برای پیشرفت اقتصادی افغانستان انجام داده است. علت آن اینست که درین بخش سرمایه گذاری زیادی صورت گرفت. اما در سال گذشته حتی رشد سکتور صنعت نیز در افغانستان کاهش قابل ملاحظه داشت. حالا مهمترین مسئله اینست که چگونه می توان رشد قناعت بخشی را در دوسال آینده در سکتور صنعت افغانستان حفظ کرد."

اما این گزارش اضافه می کند که با وجود این رشد اقتصادی در هفت سال گذشته، در آمد سرانه در سطح پایینی 426 دالر باقیمانده است. گزارش همچنین می نویسد که همزمان با کاهش محصولات زراعتی در سال گذشته، تولید تریاک در افغانستان نیز تا ده درصد کاهش یافت. عوامل دیگر کاهش تولید تریاک در افغانستان سقوط قیمت جهانی آن و تا حدود هم سیاست های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از سوی دولت این کشور و جامعه بین المللی خوانده شده است.

مطالب مرتبط