بازداشت اعضای 'دو شبکه قاچاق مواد مخدر' در افغانستان

وزارت داخله (کشور) افغانستان می گوید چندین عضو دو شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر را بازداشت کرده و فعالیت های این دو شبکه را مختل کرده است.

مقامات می گویند، این شبکه ها در قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه دخیل بوده و علاوه افغانستان، در کشورهای پاکستان، ایران و تاجکستان نیز فعال بوده اند.

داوود داوود، معاون وزارت داخله افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر می گوید که نیروهای امنیتی برای ردیابی و بازداشت اعضای این شبکه ها، از حدود سه ماه پیش برنامه ریزی می کردند.

آقای داوود گفت که از هم پاشی فعالیت این شبکه ها، "دستاورد بزرگی" برای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان و منطقه است.

مقامات می گویند، حداقل یک نفر از بازداشت شدگان شهروند خارجی است. اما در مورد هویت این فرد، و نیز تعداد مجموعی افراد بازداشت شده، اطلاعاتی ارایه نشده است.

مبارزه با مواد مخدر از اولویت های کاری افغانستان در سالهای گذشته بوده و ناظران امور می گویند، این مسئله کماکان از چالشهای بزرگ سر راه دولت آینده افغانستان خواهد بود.

افغانستان نیرو و دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر ترتیب داده اما آگاهان می گویند، این تلاشها هنوز به بازداشت و یا شناسایی قاچاقچیان عمده مواد مخدر در افغانستان منجر نشده است.

این انتقاد وجود داشته که افغانستان در شناسایی و پیگرد قانونی قاچاقچیان مواد مخدر که گفته می شود در درون دولت این کشور رخنه کرده اند، ناکام مانده است.

مقامات افغان می گویند، هنوز هیچ اسناد و شواهدی در دست ندارند که نشان بدهد برخی مقامات دولتی در تجارت مواد مخدر دست دارند.

مطالب مرتبط