جنجال بر سر عدم تصویب بودجه دولت افغانستان

Image caption بودجه تازه نیازمند تصویب پارلمان است

وزارت مالیه/دارایی افغانستان می گوید عدم تصویب بودجه نیمه دوم سال مالی دولت از سوی شورای ملی، اجرای برخی از برنامه های عمرانی را با مشکل مواجه کرده است.

عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه به بی بی سی گفت که این بودجه باید یک ماه پیش به تصویب می رسید و بر اساس آن باید طرح هایی که در نیمه دوم سال تازه برنامه ریزی شده آغاز می شد.

بودجه سال ۱۳۸۸ در آغاز سال مالی به تصویب رسیده بود، اما به گفته آقای شمس، در نیمه دوم سال تغییراتی در برخی طرح های عمرانی به میان آمده است.

او گفت برای شماری از طرح هایی که پیش از این تصویب شده بود، پول به دست نیامده، اما در عوض برخی طرح های دیگری هست که وزارت خانه ها اجرای آنها را پیشنهاد کرده و پول هم برای این طرح ها موجود است.

به گفته سخنگوی وزارت مالیه این تغییرات نیازمند تصویب هر دو مجلس شورای ملی است.

در همین حال برخی از اعضای شورای ملی می گویند افرادی در شورای ملی هستند که می خواهند با تصویب نشدن این بودجه بر حکومت فشار "سیاسی وارد" کنند.

آرین یون، عضو مجلس نمایندگان گفت: "تصویب بودجه از طرف پارلمان با تاخیر همراه است. علتش این است که ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) مخصوصاً هیات اداری (مجلس) می خواهد بر حکومت نوعی فشار سیاسی وارد کند تا به اهدافی که دارند برسند."

میر احمد جوینده یکی دیگر از اعضای مجلس هم می گوید که این بودجه باید به تصویب برسد. به گفته او، اگر این بودجه از سوی شورای ملی تصویب نشود، اجرای طرح های عمرانی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

آقای جوینده گفت که این طرح ها در بخش های زراعت( کشاورزی)، بالا بردن ظرفیت های کاری کارمندان دولت و چند بخش دیگر است.

به گفته این عضو مجلس، پول هایی که برای اجرای این طرح ها در نظر گرفته شده از کمک های کشورهای حامی افغانستان است.

یکی دیگر از برنامه های تازه حکومت در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ افزایش حقوق ماموران دولتی است. مقام های دولتی می گویند اگر پیشنهادهای تازه دولت از سوی شورای ملی تصویب نشود، این برنامه هم اجرا نخواهد شد.

سخنگوی وزارت مالیه گفت مطابق برنامه جدید برای معلمان ماهانه از پنج هزار افغانی تا ۳۲ هزار افغانی حقوق داده خواهد شد.

در حال حاضر حقوق ماهیانه ماموران دولت بسیار اندک است. معلمان و ماموران عادی دولت به همین دلیل بارها از دولت انتقاد کرده اند.

اما شماری دیگر از اعضای مجلس می گویند توانایی دولت در اجرای طرح های عمرانی در سطح پایینی قرار دارد و اگر این بودجه تصویب هم شود، دولت توانایی مصرف آن را ندارد.

مطالب مرتبط