نشریات کابل: دوشنبه، 18 عقرب

چالشهای افغانستان در مبارزه با فساد و نا امنی و انتظاراتی که از دولت جدید افغانستان وجود دارد، در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود گفتگوی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با یک شبکه خبری آمریکایی (پی بی اس) را بررسی کرده که در آن موجودیت فساد اداری در افغانستان بیشتر ناشی از چگونگی عقد قراردادهای بین المللی در مورد افغانستان دانسته شده است.

نویسنده هشت صبح به این باور است که آقای کرزی در جواب به نگرانی سران جامعه جهانی در مورد موجودیت فساد در ادارات دولتی افغانستان، حالا در پی این است که بار مسئولیت را به گردن کشورهای کمک دهنده و تمویل کنندگان بین المللی افغانستان بیاندازد.

این روزنامه نوشته که دولت افغانستان هنوز نتوانسته از ظرفیت لازم برای جذب کمک های خارجی برخوردار شود و از این رو قادر نبوده در عقد قراردادهای کمک به افغانستان حضور فعال داشته باشد.

هشت صبح افزوده که همین مسئله باعث افزایش و تقویت فساد در داخل افغانستان شده و نیز "به خارجی ها امکان داده تا مانند شرکای یک شرکت سهامی، مشغول غارت و چپاول باشند."

روزنامه سروش ملت در مطلبی به چگونگی تشکیل کابینه جدید افغانستان پرداخته و نوشته که انتخاب کابینه موثر و فعال، از چالشهای اصلی سر راه آقای کرزی است.

این روزنامه نوشته که اگرچه آقای کرزی با خواستهای متفاوتی از سوی حلقات مختلف سیاسی در زمینه امتیازگیری و حضور در کابینه روبرو است، اما آنچه نویسنده پیشنهاد کرده این است که رئیس جمهور کرزی در انتخاب اعضای کابینه خود، تنها به تخصص توجه داشته باشد.

سروش ملت نوشته که آقای کرزی نیاز است تا در زمینه تشکیل کابینه جدید خود "به یک حرکت انقلابی دست زده و برای اولین بار از تمام معیارهای سنتی و ائتلافی عبور کرده و به تخصص محوری روی آورد."

روزنامه اراده اصلاحات جدی در حکومت و مبارزه موثر علیه فساد اداری را از اولویت های اصلی برای دولت جدید افغانستان پیشنهاد کرده است.

این روزنامه در مطلبی نوشته که آقای کرزی پس از اعلام پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری، هنوز فرصت ابراز شادی پیروزی نیافته بود که با سیلی از انتقادها و درخواستهای لندن و واشنگتن روبرو شد.

اراده نوشته که حامیان بین المللی افغانستان واضحا تهدید کرده اند که اگر حکومت جدید افغانستان نتواند با فساد مبارزه کرده و بخشهای امنیتی و اقتصادی خود را تقویت کند، حمایت کشورهای جهان را از دست خواهد داد.

این مسئله بیشتر به نوشته روزنامه، به فشارهای بر می گردد که دولت های غربی از سوی مردم خود با آن مواجه هستند. اراده نوشته که گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا با درخواست های پی هم مردم کشورش در مورد خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان روبروست و از همین رو، آقای براون گفته است که "حاضر نیست جان سربازانش را فدای حکومتی کند که توان مبارزه با فساد را ندارد."

روزنامه دولتی اصلاح نوشته حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان "که در سالهای گذشته تجربه کافی بدست آورده" قادر به شناسایی اولویت ها و نیازمندیهای مردم کشورش است.

این روزنامه نوشته که اظهار نظر برخی کشورهای غربی در مورد حکومت آینده افغانستان، "مداخله آشکار" در امور این کشور است و ادامه این وضعیت برای مردم افغانستان قابل تحمل نیست.

اصلاح نوشته که آقای کرزی به آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد متعهد است، اما به نوشته روزنامه، "مشکلات موجود در افغانستان، از نا امنی و فساد گرفته تا سرپیچی از قانون، عمدتا ریشه در عوامل خارجی دارد."

از این رو نویسنده تاکید کرده که نیاز است تا برای از بین بردن این مشکلات، جامعه جهانی یکجا با دولت و مردم افغانستان کار کند.