روزنامه های کابل: سه شنبه ۱۹ عقرب

سخنان اخیر جاک استراپ، رئیس ستاد ارتش بریتانیا و مقابله با فساد در افغانستان، عنوان های مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل داده است.

باختر در سرمقاله خود با اشاره به سخنان اخیر رئیس ستاد ارتش بریتانیا، مبنی بر عدم فعالیت گروه القاعده در افغانستان، نوشته که اگر هسته مرکزی این گروه آسیب دیده باشد، "خبر خوشی" است.

نویسنده اما ابراز تردید کرده که این خبر راست باشد. به نظر روزنامه، سیاستمداران گاهی برای جهت دادن به افکار عمومی هم حرفهایی می زنند که ممکن است "هیچ پایه ای" هم نداشته باشد.

به نوشته باختر، گروه القاعده زاییده شرایطی است که هنوز هم وجود دارد. به نظر نویسنده ممکن است القاعده نابود شود، اما "بی عدالتی، فقر، فساد" و از سویی هم زورگویی کشورهای قدرتمند و موجودیت حکومت های بریده از مردم در منطقه، به عنوان زمینه های افراطگرایی وجود دارد.

هشت صبح در مطلب اصلی خود با عنوان " بریتانیا استقلال افغانستان را به پاکستان باج می دهد"، نوشته که بریتانیا با طرح مصالحه با طالبان و شامل کردن آنها در دولت افغانستان، در واقع "ستون های پنجم پاکستان" را وارد دولت افغانستان می کند.

به نظر نویسنده، این "القای غلط" است که مقامهای بریتانیایی می گویند گروه القاعده در افغانستان وجود ندارد. به نوشته روزنامه، این تلاشی برای جدا کردن طالبان از گروه القاعده است.

هشت صبح در ادامه افزوده که بریتانیا پیشنهاد کرده است که دولت آینده افغانستان نباید با "دشمنان پاکستان" دوست باشد. به تعبیر نویسنده، این به معنای قطع رابطه افغانستان با هند است که افغانستان را به شکل "ایالت پنجم" پاکستان در می آورد.

اصلاح، روزنامه دولتی در سرمقاله خود با توجه به انتقادهای برخی مقامهای غربی و سازمان ملل از دولت افغانستان، نوشته که بدون این که عوامل فساد در این کشور ریشه یابی شود، انتقادهایی به نشانی دولت افغانستان حواله می شود.

به نظر روزنامه، بخشی از فساد مربوط به قراردادهای اجرای طرحهای عمرانی در این کشور می شود که به نوشته روزنامه، عمدتاً از سوی کشورهای کمک کننده با پیمانکاران به امضا می رسد.

اصلاح در ادامه تاکید کرده است که کشورهای حامی به عوض انتقاد، باید با همکاری دولت افغانستان عوامل و ریشه های فساد را جستجو کنند و برنامه موثری را برای ریشه کنی آن طرح کنند.

روزنامه های آرمان ملی و باختر به نقل از جان گل کارگر، نماینده ولایت پروان در مجلس نمایندگان افغانستان نوشته که وزارت دفاع این کشور ۳۱ موتر/خودرو زرهی را روزانه در بدل ۵۰۰ دلار به اجاره گرفته است.

به نوشته این روزنامه ها، قرارداد اجاره این موترها یک ساله و ارزش آن ۴۶۵ هزار دلار است. براساس برآورد این روزنامه، این در حالی است که با این پول می شود ۴۶ موتر از همین نوع موترها را خرید.

آرمان ملی در ادامه انتقاد کرده که مقامهای وزارت دفاع در حالی از این موترها استفاده می کنند که یک سرباز ارتش با این که جانش را به خطر می اندازد، ماهانه حدود صد دلار حقوق می گیرد.

ماندگار در سرمقاله خود با اشاره به سخنان اخیر آقای کرزی که گفته هیچ فرد فاسدی را در کابینه آینده خود راه نمی دهد، پرسش هایی را در این زمینه مطرح کرده است.

روزنامه پرسیده که آیا آقای کرزی در موقعیتی است که موفق به این کار شود و آیا این ممکن است که او وزیران فاسد را به مردم معرفی کند و آیا آنانی که در کابینه آینده راه نیابند، دلیلی بر فاسد بودن آنها است. به نظر ماندگار، این پرسش ها و سوالهای مشابه دیگر همه برای آقای کرزی "فاجعه آفرین و بحران ساز" است.

به نوشته ماندگار، آقای کرزی از یک سو با نفوذ گسترده کشورهای حامی خود در دولت و از سوی دیگر خواستهای حامیان داخلی خود مواجه است. به تعبیر نویسنده این ها چالشهایی است که آقای کرزی را با "بن بست سیاسی و حقوقی" مواجه کرده است.