افغانستان:'چهار سال دیگر به نیروهای خارجی نیاز داریم'

آموزش نیروهای افغان
Image caption دولت افغانستان روی آموزش نیروهای داخلی این کشور تاکید دارد

وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امنیتی این کشور تا چهار سال آینده قادر خواهند شد تا امنیت سراسر افغانستان را به تنهایی تامین کنند.

اما مسئولان این وزارت می گویند، این هدف در صورتی برآورده خواهد شد که جامعه جهانی تعهدات خود را در زمینه تجهیز نیروهای افغان برآورده کند.

هم اکنون بیش از دوصد هزار نیروی افغان و صد هزار نیروی خارجی سرگرم تامین امنیت در افغانستان هستند.

دولت افغانستان همواره از جامعه جهانی خواسته که به جای اعزام سرباز بیشتر به این کشور، نیروهای داخلی افغانستان را آموزش دهند.

به گفته مقامات افغان، این مسئله از یک سو هزینه کمتر نیاز دارد و از سوی دیگر، باعث می شود تا امنیت افغانستان در دراز مدت تامین شود.

جدول زمانی

ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید جامعه جهانی وعده کرده چهارصد هزار نیروی امنیتی افغانستان را آموزش داده و آنها را تجهیز کند.

اگر این وعده عملی شود، وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای داخلی این کشور ظرف چهار سال آینده قادر به تامین امنیت سراسر افغانستان خواهند بود.

این نخستین باری است که وزارت دفاع افغانستان جدول زمانی را برای بلند رفتن توانایی نیروهای امنیتی این کشور اعلام می کند.

این درحالی است که گروه طالبان هنوز تهدید جدی برای امنیت افغانستان تلقی می شوند و بخشهای از مناطق دورافتاده این کشور را در جنوب و شرق در کنترول خود دارند.

افزایش تلفات سربازان خارجی در افغانستان، دولت های غربی را با فشارهای داخلی در مورد خروج سربازانشان از افغانستان روبرو کرده است.

با آنکه جامعه جهانی گفته تا هر زمانی که افغانستان به آنها نیاز داشته باشد در کنار مردم این کشور خواهند بود، اما اخیرا مقامات غربی اظهارات هشدار دهنده ای در مورد ادامه حضور نیروهای خود در افغانستان داشته اند.

نخست وزیر بریتانیا اخیرا گفته است که حاضر نیست جان سربازان خود را فدای دولتی کند که توانایی مبارزه با فساد را نداشته و قادر نیست امنیت را تامین کند.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا نیز گفته که دولت جدید افغانستان نیاز دارد تا در مبارزه با فساد و تحکیم حاکمیت دولتی در مناطق دورافتاده این کشور بیشتر تلاش کند.

مطالب مرتبط