روزنامه های کابل: شنبه ۲۳ عقرب

گفتگوی اخیر دادستان کل افغانستان با بی بی سی در باره انجام تحقیقات در باره ارتباط شماری از شماری از وزیران کنونی و پیشین افغانستان با فساد در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب گسترده ای داشته است.

اسحاق الکو روز جمعه، ۲۲ عقرب/آبان در این گفتگو اعلام کرد که این تحقیقات در این زمینه انجام شده و او منتظر تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به اتهام فساد علیه این وزیران است. او همچنین گفت که رسیدگی به اتهام فساد علیه شماری دیگر از مقامهای بلندپایه دولتی هم شامل این تحقیقات است.

باختر در مطلبی با عنوان "آیا زمان زوال سرکردگان فساد رسیده است؟" نوشته که دولت برای تغییراتی که وعده داده و جامعه جهانی هم خواهان آن است، "آستین بالا زده و این حاکی از "عزم جدی" برای برخورد با بیماری کشنده ای است که ادارات دولتی را در سالهای اخیر فلج کرده است.

اما نویسنده در ادامه افزوده که شماری از مقامهای متهم، با دولت های کشورهای خارجی "روابط نزدیکی" دارند و ممکن است آنها در کار رسیدگی به پرونده های این مقامها "مداخله" کنند. به نوشته باختر، اگر چنین شود و دولت افغانستان تنها متهمان "بی واسطه" را محاکمه کند، مبارزه با فساد موفقیتی در پی نخواهد داشت.

اراده در سرمقاله خود نوشته که با همه تاکیدها و فشارهای داخلی و خارجی برای مقابله با فساد در افغانستان، حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، باید "حیثیت از دست رفته" این کشور و حاکمیت قانون را بازگرداند.

نویسنده تاکید کرده که آقای کرزی باید ضوابط را بر روابط ترجیح دهد و راهکاری را در پیش گیرد که هم مشروعیت حکومت آینده او تحکیم یابد و هم خدمت صادقانه برای ملت انجام داده بتوند.

اما هشت صبح نوشته که فسادی که در افغانستان ریشه گرفته و نیرومند شده، توسط دولتی که "فقط با مصلحت خارجی ها و سازمان ملل متحد مشروعیت می یابد"، به زودی ریشه کن نمی شود.

به نظر سرمقاله نویس هشت صبح، فساد مالی و اداری در افغانستان ارتباط "وسیع، تنگاتنگ و سیستماتیک" با مافیای مواد مخدر، تروریسم، ناامنی، فقر و بیکاری در کشور دارد.

روزنامه در ادامه تاکید کرده که اگر دولت افغانستان در مقابله با فساد پیوندهای آن را نادیده بگیرد، ممکن است نیروهای سنتی و محافظه کار، محافل و افراد آغشته به فساد، که زوال خود را نزدیک می بینند، برای پیوستن به "طالبان و تروریسم مورد حمایت پاکستان" تحریک شوند.

هشت صبح همچنین از دولت خواسته که برای دست یافتن به موفقیت کامل، باید به مشارکت بیشتر و عمیق تر مردم در کار مقابله با فساد توجه کند و نه افرادی که خود در مقامهای مختلف منتصب کرده است.

سروش ملت اقدام اخیر دادستان کل افغانستان برای تحقیق در باره ارتباط مقامهای بلندپایه دولتی در فساد را "قابل قدر" دانسته و تاکید کرده که دولت باید مقابله با فساد را مطابق قانون انجام دهد.

روزنامه همچنین افزوده که دولت باید در کار مبارزه با فساد، به وضعیت اقتصادی کارمندان دولتی هم توجه کند تا آنها دیگر مجبور نشوند که دست به گرفتن رشوه و فساد بزنند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود هشدار داده که اگر حکومت آینده افغانستان موضوع فساد را جدی نگیرد و در تعیین مقامهای بلندپایه شایستگی و تعهد را در نظر نگیرد، "دیگر باید منتظر یک فاجعه سیاسی و اجتماعی باشیم".

این روزنامه در ادامه نوشته که این فاجعه مردم را ناامید خواهد کرد و سرزمین افغانستان بار دیگر صحنه رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی خواهد شد و تاریخ یک بار دیگر در افغانستان تکرار خواهد شد.

به نوشته سرمقاله نویس روزنامه افغانستان، جوانه های امیدی که هنوز در قلب مردم افغانستان است، بزرگترین سرمایه حکومت آینده است و از این سرمایه باید به گونه بهتری بهره برداری شود.

اما ماندگار در مطلب اصلی خود ابراز تردید کرده که "به راستی وزیران فاسد به دادگاه کشانده می شوند؟" روزنامه سخنان اخیر دادستان کل افغانستان را در پی هشدارهای مقامهای غربی دانسته است.

به نوشته ماندگار، آقای کرزی در کار مبارزه با فساد با دشواریهای مهمی مواجه است. به نظر نویسنده، یکی از دشواریها مشخص نبودن شفافیت در کار خود مراجع بررسی کننده اتهام ها است. روزنامه پرسیده که این مراجع مبتنی بر کدام ارزشهای ملی است که بتواند مرجع مطمئنی برای رسیدگی به پروندهای فساد باشد.

ماندگار فساد را "زنجیره ای" خوانده و افزوده که این احتمال وجود دارد که کشاندن وزیران فاسد به دادگاه "رسوایی های دیگر در حکومت آقای کرزی" را آشکار کند.

اما روزنامه دولتی انیس نوشته که فساد، عوامل و ریشه های آن تنها به مدیریت دولتی افغانستان ارتباط ندارد، بلکه، به تعبیر نویسنده، فساد در سازمان های غیردولتی خارجی فربه تر از فساد در ادارات دولتی است.

انیس افزوده که "ردیف کردن اتهامات بیشمار" عنوانی دولت افغانستان، ممکن است بجای تقویت روند مقابله با فساد، به ایجاد نگرانی ها و بحران کمک کند.

این روزنامه دولتی در ادامه افزوده که مبارزه با فساد مهمترین وظیفه دولت افغانستان و جامعه جهانی است که با "همکاری صادقانه و واقعبینانه" آن را انجام دهند.

روزنامه نخست در مطلبی با عنوان "تصور نادرست از طالبان، افغانستان را به لجنزار تندروی فروخواهد برد"، نوشته که دست کم گرفتن طالبان به دلیل این که گروه القاعده در افغانستان تضعیف شده است، می تواند اشتباهی را برای غرب در پی داشته باشد.

اشاره نویسنده به سخنان اخیر جاک استراپ، رئیس ستاد ارتش بریتانیا است که گفته بود گروه القاعده در افغانستان حضور ندارد و این گروه مجبور شده که فعالیت های خود را در ناحیه نسبتاً کوچک در پاکستان متمرکز کند.

نخست افزوده که اگر جامعه جهانی باز هم اشتباه کند، افغانستان بار دیگر به مرکز بنیادگرایی و خطر جدی برای جهان مبدل خواهد شد.

به نظر نویسنده، اهمیت موضوع در این است که "تفکر بینادگرایانه" در میان رهبران اصلی طالبان وجود دارد و این خطر اصلی است. روزنامه در ادامه پرسیده اگر طالبان در افغانستان به قدرت برسند، چه ضمانتی وجود دارد که آنها باز هم آموزشگاههای تروریستی را فعال نکنند.