نشریات کابل: دوشنبه 25 عقرب

گمانه زنی ها و نظریات در مورد ترکیب کابینه آینده افغانستان و انتظارات جامعه بین المللی از حکومت حامد کرزی برای مبارزه با فسا اداری، موضوعات اصلی بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار موضوع تشکیل کابینه آینده را در یادداشت اصلی خود بررسی کرده و از فهرست های سخن گفته که در این روزها بازار رسانه ها را گرم کرده است.

ماندگار می نویسد چندین فهرست تا حالا منتشر شده که نام اعضای احتمالی حکومت آینده رئیس جمهور کرزی را در خود دارد.

به نوشته این روزنامه در برخی از این فهرست ها نام افرادی دیده می شود که آلوده به فساد و متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند.

در ضمن نویسنده ماندگار این فهرست ها را تنها در حد گمانه زنی توصیف کرده و از خوانندگان خواسته منتظر روزی باشند که عملا کابینه اعلام شود.

روزنامه راه نجات "توجه به ارزش های اسلامی" را مهم ترین راه برای نجات افغانستان از مشکلات کنونی دانسته است.

به نظر نویسنده راه نجات هر چند در قانون اساسی افغانستان بر اسلامی بودن این کشور تاکید شده ولی هنوز به نوشته راه نجات، قوانین اسلامی در جامعه پیاده نشده است.

راه نجات در این خصوص کشورهای غربی را متهم به مداخله در امور افغانستان می کند و می نویسد این کشورها نمی خواهند که افغانستان یک کشور اسلامی باقی بماند.

روزنامه افغانستان، با بحرانی خواندن مناسبات غرب با ایران بر سر پروژه هسته ای این کشور نوشته "صبر جهان در مقابل ایران به پایان می رسد."

به باور نویسنده این روزنامه دولت دوم احمدی نژاد با بحران بزرگی مواجه است و انتخابی به جز تمکین در برابر خواست های جامعه جهانی ندارد.

روزنامه افغانستان به این نظر است که اگر ایران به خواست های جامعه جهانی توجه نکند نه تنها متحدان خود را از دست می دهد بلکه در برابر حملات غرب نیز قرار می گیرد.

روزنامه هشت صبح به سخنان تازه هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در خصوص حکومت آینده افغانستان پرداخته و پرسیده خانم کلینتون توضیح نداده که منظور از "حکومتداری خوب" در افغانستان چیست تا آمریکا کمک هایش را به این کشور ادامه دهد.

به باور نویسنده هشت صبح رئیس جمهور کرزی باید ضمن ارج گذاری به نظرات حامیان بین المللی افغانستان به مردم این کشور هم توجه کند تا به اصطلاح نویسنده اگر دولت یک گام به سوی مردم بردارد مردم ده گام به سوی او نزدیک خواهند شد و مشکلات کنونی رفع می شود.

روزنامه سروش ملت فساد اداری را مهم ترین چالش در برابر حکومت آینده توصیف کرده و نوشته "محو فساد اداری، ضامن مقبولیت حکومت می شود."

به باور این روزنامه برخورد قانونی با افرادی که در فساد دولتی دست دارند می تواند بهترین راهکار برای مبارزه با فساد در افغانستان باشد.

مطالب مرتبط