حامد کرزی 'کامیاب' می شود؟

حامد کرزی، پیش از ادای سوگند وفاداری
Image caption انتظارات از اداره حامد کرزی بیشتر از هر زمان دیگر است

"امروز که به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کردم، خود را خادم فرد فرد مردم افغانستان می دانم... خداوند مرا در این راستا کامیاب کند."

این سخنان مردی است که برای دومین بار، به عنوان رئیس جمهوری افغانستان سوگند وفاداری یاد می کند و برای پیروزی در مبارزه با چالشهای عظیمی که سر راه حکومت او قرار دارد، "کامیابی" می خواهد.

اما به نظر نمی رسد دست یافتن به "کامیابی" در افغانستان کار ساده ای باشد؛ کشوری که در هشت سال گذشته با تهدیدهای بزرگی چون نا امنی، فساد اداری، تجارت مواد مخدر و ضعف حاکمیت دولتی روبرو بوده و متحدان بین المللی آن تا سرحد هشدار به قطع کمک های غیرنظامی خود نسبت به آن پیش رفته اند.

آمریکا و بریتانیا، دو کمک کننده بزرگ برای افغانستان، آشکارا گفته اند که برای ادامه حمایتشان از افغانستان، نیاز است تا اداره به رهبری حامد کرزی دست کم در مقایسه با گذشته بیشتر فعالیت کند.

دولت های این دو کشور که اخیرا با فشارهای داخلی در مورد حضور نظامی شان در افغانستان روبرو بوده اند، می خواهند مطمئن شوند که سرباز و پولی که به افغانستان می فرستند، قربانی فساد اداری و ناکارآمدی دولت مرکزی در این کشور نمی شود.

از این رو، دولتی به رهبری حامد کرزی نیاز دارد تا در عرصه مبارزه با فساد و تجارت مواد مخدر، اقدام جدی کند.

مبارزه با فساد

آقای کرزی در سخنرانی خود در مراسم ادای سوگند وفاداری، دقیقا به مواردی اشاره کرد که حامیان بین المللی او و دیپلماتهای غربی حاضر در تالار، انتظار شنیدن آن را داشتند.

آقای کرزی تعهد کرد که با فساد اداری و مالی مبارزه کند و اگر دست داشتن مقام های دولتی در قاچاق مواد مخدر ثابت شود، آنها را از وظایف شان برکنار خواهد کرد.

او همچنین گفت که بزودی کنفرانسی را در کابل برای جستجوی راه های جدید مبارزه با فساد برگزار خواهد کرد.

اما به نظر می رسد سران جامعه بین المللی، پیش از قضاوت منتظر پیاده شدن این تعهدات از حرف در عمل هستند.

انتظارات مردم

افغانستان سال سرنوشت سازی را پیش رو دارد. اعلام بسیاری از تصمیمها ، از جمله در مورد آینده ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان، منتظر آغاز به کار رسمی حامد کرزی به عنوان رئیس جمهوری بوده است.

انتظار می رود در این سال، سیاست های جدید مذاکره و آشتی احتمالی با طالبان و مسئله ادامه حضور ناتو در افغانستان نیز مشخص تر شود.

حامد کرزی اعلام کرده است که برای بررسی مصالحه با طالبان "لویه جرگه" را برگزار خواهد کرد.

مردم افغانستان نیز بی صبرانه منتظرند که اداره جدید به رهبری حامد کرزی، چگونه به برنامه های بازسازی و تامین امنیت موثریت می بخشد تا تغییرات اساسی و بنیادی را در زندگی روزمره خود حس کنند.

حامد کرزی، حالا پنج سال دیگر زمام امور کشورش را در دست گرفته و در میان موجی از بیم و امید مردم افغانستان، این مرد است که نشان بدهد چگونه به سوگندی که امروز ادا کرد، عمل خواهد کرد.

مطالب مرتبط