گشایش موسسه دردری در کابل

موسسه فرهنگی دردری که هشت سال از ایجاد آن می گذرد و نشریه ی خط سوم را منتشر می کرده به تازگی به کابل منتقل شده است.

دردری از اعتبار زیادی در میان اهل قلم افغانستان در خارج و داخل برخوردار بوده است و انتقال آن از مشهد به کابل از رویدادهای قابل توجه فرهنگی محسوب می شود.

کارنامه های دردری از دیدگاه شما، موفقیت ها و چالش های احتمالی در قبال فعالیت آن در کابل و مسایل مشابه دیگر را در برنامه استدیوی شماره هفت این هفته با حضور جواد خاوری از گردانندگان این نهاد و نیز باحضور شما بررسی می کنیم.

منتظر تماس های تلفنی تان به همراه ایمیل ها و پیامک هایی که به نشانی این برنامه می فرستید هستیم.

تلفن تماس در جریان پخش برنامه:

00442078360331

شماره دریافت پیامک:

SMS) 00447786208888 )

و برای ارسال نظر و سوال از نشانی زیر استفاده کنید:

dari@bbc.co.uk

زمان پخش استدیوی شماره هفت روز جمعه ساعت 6 و 45 دقیقه شام افغانستان برابر با 2 و 15 دقیقه به وقت لندن خواهد بود.