روزنامه های کابل: شنبه ۳۰ عقرب

آغاز رسمی دومین دور ریاست جمهوری حامد کرزی و وعده های او برای پنج سال آینده، در محور مطالب روزنامه های روز اول این هفته قرار دارد.

آقای کرزی روز پنجشنبه گذشته، ۲۸ عقرب/آبان در حضور صدها مهمان خارجی و داخلی، از جمله رئیس جمهوری پاکستان، وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، روسیه، آلمان، کانادا و مقامات برخی کشورهای دیگر سوگند یاد کرد. روزنامه های دولتی شماره های امروز خود را بیشتر به چاپ گزارشها و عکسهای مراسم سوگند حامد کرزی و ملاقات های او با مقامهای خارجی دعوت شده به این مراسم اختصاص داده اند.

اصلاح آقای کرزی را "شخصیت بی بدیل ملی و سیاسی" خوانده و افزوده که او نه تنها از اعتماد مردم افغانستان بلکه از اعتماد جامعه جهانی هم برخوردار است.

هیواد متن کامل سخنرانی آقای کرزی در این مراسم را چاپ کرده و در مطلبی نوشته است که خطوط کاری او، که در این سخنرانی تا حدودی مشخص شده، با استقبال جامعه جهانی مواجه شد.

انیس دیگر روزنامه دولتی در سرمقاله خود نوشته که آقای کرزی در این سخنرانی خود "افق های تازه ای" را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی گشود.

این روزنامه تامین امنیت و برگزاری لویه جرگه برای پایان دادن به خشونت ها، بهبود دولت داری، توسعه اقتصادی و تحکیم روابط خارجی افغانستان را از اولویت های مهم آقای کرزی براساس سخنرانی او در پنج سال آینده دانسته است.

اما آرمان ملی در سرمقاله خود با اشاره به ادای سوگند آقای کرزی نوشته که او پنج سال پیش هم سوگند یاد کرده بود که قانون اساسی را رعایت و از آن مواظبت کند. این روزنامه منتقد دولت افزوده که آقای کرزی در پنج سال گذشته قانون اساسی را "همواره نقض" کرد و برای ادامه قدرتش قوانین افغانستان را رعایت نکرد.

سرمقاله نویس آرمان ملی همچنین به این نظر است که حکومت جدید آقای کرزی "مشروعیت" ندارد و این موضوع باعث افزایش بحران در کشور خواهد شد. نویسنده افزوده که شرکت مقامهای بلندپایه کشورهای مختلف در مراسم ادای سوگند آقای کرزی تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت او بوده است.

ماندگار، دیگر روزنامه منتقد دولت در صفحه نخست خود آغاز دومین دور ریاست جمهوری آقای کرزی را "بازگشت به استبداد" خوانده و افزوده که افغانستان دوباره به "روایت های سیاه تسلیم داده شد".

نویسنده در ادامه مطلب نوشته که "ما به جنبش های جوان و حرکت های مدنی در برابر استبداد نیاز داریم." نویسنده همچنین ادامه داده است که "مراسم سوگند حاکم کابل هویتم را تحریف شده اعلام کرد".

ماندگار همچنین در مطلب اصلی خود نوشته که آقای کرزی در سخنرانی خود همان چیزهایی را به مردم وعده داد که پنج سال پیش اجرای آنها را وعده داده بود.

به نظر نویسنده آقای کرزی در پنج سال گذشته دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته و امنیت در افغانستان پنج سال پیش بهتر از امروز بود و وضع زندگی مردم هم این قدر بد نبود. روزنامه افزوده که "میان سوگند و عمل تفاوت از زمین تا آسمان است."

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که آقای کرزی در مراسم ادای سوگند خود اولویت های کاری خود را به روشنی فهرست کرد و تلاش کرد که به نگرانی های بین المللی و داخلی در باره بهبود امنیت و کاهش فساد پاسخ گوید.

اما روزنامه پرسیده که آیا آقای کرزی در عمل موفق به اجرای وعده هایش در مورد مبارزه با فساد و مواد مخدر، ایجاد اداره ای کارآمد و تامین صلح در کشور خواهد شد. هرچند به نظر روزنامه این وعده ها برای مردم تازگی ندارد و در گذشته هم فرصت اجرایی نیافته است.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان در ادامه افزوده که تفاوت وعده های روز پنجشنبه آقای کرزی با وعده های قبلی او در این است که از حکومت جدید توقع اجرای آنها وجود دارد. نویسنده تاکید کرده که برای اجرای این وعده ها باید عزم مشترک داخلی و بین المللی ایجاد شود و برای ریشه کنی فساد، مبارزه هماهنگ آغاز شود.

مطالب مرتبط