'دُر دری' در کابل آغاز به فعالیت کرد

دُر دری
Image caption موسسه دُر دری در میان فرهنگیان فارسی زبان شناخته شده است

موسسه فرهنگی "دُر دری" پس از نزدیک به یک و نیم دهه فعالیت در شهر مشهد ایران به تازگی دفتر اصلی خود را به کابل منتقل کرده است.

این موسسه فرهنگی با نشر فصلنامه "خط سوم" که عمدتا به مسایل حوزه اندیشه، فرهنگ و هنر می پردازد، در میان فرهنگیان فارسی زبان نهادی شناخته شده است.

موسسه "دُر دری" تنها به نشر این فصلنامه اکتفا نکرده و با راه اندازی جلسه های آموزشی در عرصه های ادبیات و فیلم و برگزاری محافل نقد شعر و داستان در شهر مشهد ایران و نشر آثار شاعران و نویسندگان افغان، توانسته موج تازه ای از ادبیات را به ویژه در میان نسل جوان مهاجر افغان رایج کند.

محمد کاظم کاظمی، شاعر و از بنیان گذاران موسسه دُر دری نسبت به کار دوامدار فرهنگی در داخل افغانستان امیدوار است و می گوید یکی از آرزوهای موسسان این نهاد تاسیس مرکز اصلی موسسه در شهر کابل بوده است.

آقای کاظمی می افزاید به دلیل مشکلات اقتصادی، موسسه دُر دری در افغانستان ناگزیر است به راه اندازی برنامه های آموزشی برای متقاضیان بپردازد.

این شاعر افغان وضعیت زبان های افغانستان را "نابسامان " ارزیابی می کند و می گوید موسسه دُر دری تصمیم دارد که در زمینه آموزش زبان فارسی برنامه های را در افغانستان اجرا کند.

آقای کاظمی می گوید تا کنون هیچ موسسه و نهادی آمادگی خود را در عرصه کمک به این نهاد اعلام نکرده است.

کاظم کاظمی دلیل این امر را کم توجهی به مسایل ادبی و فرهنگی در افغانستان توصیف می کند و می گوید آنانی که کمک می کنند علاقمندی های دارند که با علاقمندی های حوزه کاری موسسه دُر دری همخوانی ندارد.

Image caption آقای کاظمی باور دارد که دُر دری بر آینده ادبیات و فرهنگ افغانستان تاثیرگذار خواهد بود

ولی این شاعر افغان فعالیت های موسسه دُر دری را بر آینده ادبیات و فرهنگ افغانستان تاثیرگذار می داند و به این نظر است که یک جوشش تازه در میان جوانان برای کار جدی در عرصه ادبیات و فرهنگ به چشم می خورد.

پیشینه کاری

موسسه دُر دری با چهره های مطرح و شناخته شده ای چون کاظم کاظمی، ابوطالب مظفری، شریف سعیدی، جواد خاوری، اسحاق شجاعی، سید نادر احمدی و شماری دیگر از شاعران و نویسندگان مهاجر افغان در ایران کار خود را از فصلنامه ای با همین نام به یک موسسه فرهنگی و ادبی ارتقا داد.

پیش از آن که موسسه دُر دری ایجاد شود، نویسندگان و شاعران افغان فصلنامه ای را با همین نام از آواخر دهه شصت با مدیرمسئولی سرور دانش (وزیر عدلیه فعلی افغانستان) و سردبیری ابو طالب مظفری شاعر افغان منتشر می کردند.

این فصلنامه تنها به حوزه ادبیات خلاصه می شد و تلاش می کرد تا سیمای از ادبیات امروز فارسی و بیرون از آن را در خود بازتاب دهد.

ولی با تغییر ساختاریی که موسسان فصلنامه دُر دری در برنامه های خود پس از سال های هفتاد خورشیدی وارد کردند، نام دُر دری به موسسه تعلق گرفت و نشریه ای را به نام خط سوم راه اندازی کردند.

آقای کاظمی می گوید پس از این فصنامه خط سوم و سال نامه ادبی – فرهنگی دُر دری در افغانستان منتشر خواهد شد.

سرپرستی موسسه دُر دری در افغانستان در حال حاضر به عهده موسسان آن است که عمدتا در ایران زندگی می کنند ولی می گویند که به شکل دوره ای از کارها مواظبت خواهند کرد.

مطالب مرتبط