روزنامه های کابل، 4 قوس، مذاکره با طالبان

مذاکره باطالبان و خشونت علیه زنان از مطالبی اصلی باز تاب یافته در روزنامه های امروز چاپ کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود از وزیر خارجه آمریکا نقل قول کرده که گفته است، دولت افغانستان در مذاکره با گروه طالبان باید از احتیاط کار گیرد.

هشت صبح نوشته است که این درخواست در حالی مطرح می شود که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بدون هیچ پیش شرطی حاضر به مذاکره با طالبان و آشتی با این گروه شده است.

به نوشته هشت صبح آقای کرزی پیش از این پذیرفتن قانون اساسی و ارزشهای مندرج در آن را به عنوان پیش شرط مذاکره با طالبان یاد می کرد، اما به نوشته روزنامه، درخواست او از طالبان برای مذاکره اخیرا بدون هیچ پیش شرط مطرح شده و تاکید کرده که برای آشتی با طالبان لویه جرگه را برگزار می کند.

این روزنامه ابراز نگرانی کرده که بحث آشتی با طالبان در ساختار سنتی لویه جرگه، زمینه های "باج دهی" به طالبان را فراهم کرده و دستاوردهای افغانستان در سالهای اخیر، قربانی خواهد شد.

روزنامه سروش ملت در صفحه نخست خود موضوع خشونت با زنان را مهم دیده و نوشته که تلاشهای جهانی و داخلی در افغانستان برای مبارزه با خشونت علیه زنان، نتایج قناعت بخشی نداشته است.

این روزنامه نوشته که محاکم افغانستان از پرونده های خشونت علیه زنان انباشته است، در حالی که در بسیاری از موارد، قضایای خشونت علیه زنان شکل رسمی به خود نمی گیرد و در دادگاه ها ثبت نمی شود.

سروش ملت به گزارش اخیر وزارت صحت افغانستان در مورد خودسوزی زنان اشاره کرده و نوشته که به نظر می رسد "تراژیدی زنان" در افغانستان به این زودی ها پایان نخواهد یافت.

هفته نامه آگاه در تازه ترین شماره خود که امروز چاپ شده، در مطلبی به مسئله مبارزه با فساد اداری در افغانستان و بهای که حامد کرزی باید در این مبارزه بپردازد، توجه کرده است.

این هفته نامه نوشته که آقای کرزی پس از پیروزی در انتخابات دوم، همگام با متحدان بین المللی خود همواره بر مبارزه با فساد اداری تاکید کرده است.

اما آگاه می نویسد، آقای کرزی اگر بخواهد این مبارزه را آنگونه که آمریکا و سایر متحدان بین المللی افغانستان می خواهد به پیش ببرد، "بدون شک بسیاری از متحدان خود را در داخل افغانستان از دست خواهد داد."

این هفته نامه ادعا کرده که بسیاری از افرادی که در مبارزه با فساد اداری در افغانستان آسیب خواهند دید، از حامیان آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری بوده اند و حالا پشت کردن کرزی به آنها می تواند "به معنای آغاز دشمنی با آنها باشد."

دو روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد در سرمقاله های خود، به بهانه تجلیل از عید اضحی نوشته اند که این مناسبت، فرصت خوبی برای افغانها است تا زندگی عاری از خشونت و جنگ را برای خود انتخاب کنند.

این روزنامه ها از مخالفان مسلح در افغانستان خواسته اند که با احترام به مناسبت مذهبی عید اضحی دست از خشونت برداشته و به زندگی صلح آمیز بازگردند.