روزنامه های کابل: چهارشنبه 11 قوس

بیشتر نشریات امروز کابل اعلام استراتژی تازه رئیس جمهوری آمریکا برای افغانستان را مهم دیده و آن را از جوانب مختلف تحلیل و بررسی کرده اند.

روزنامه سروش ملت از "ابهام های" موجود در استراتژی تازه بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد افغانستان پرده برداشته و نوشته در این استراتژی میکانیزم عملی شدن این برنامه ها مطرح نشده است.

روزنامه سروش ملت پرسیده که بحث فساد اداری و مبارزه با کشت خشخاش در افغانستان به عنوان مهم ترین منبع تمویل طالبان در این استراتژی چه جایگاهی دارد.

روزنامه هم چنین می پرسد که برای تامین امنیت، تقویت دولت مرکزی و تعامل افغانستان با کشورهای همسایه به عنوان مولفه های اساسی ثبات در منطقه، آقای اوباما چه طرح و راهکاری را پیش بینی کرده است.

روزنامه ماندگار نسبت به واکنش روسیه در برابر افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه نوشته و افزوده این افزایش می تواند روسیه را به عنوان کشور قدرتمند در منطقه با چالش رو به رو کند.

روزنامه هشت صبح طرح های نظامی را حلال مشکلات افغانستان ندانسته و نوشته "توفیق واقعی در نبرد علیه تروریسم و طالبانیسم موکول و مشروط به حضور و مشارکت آگاهانه مردم افغانستان است."

نویسنده روزنامه در ادامه مطالب به فاصله موجود میان دولت و مردم اشاره کرده و آن را دلیل اصلی بحران در افغانستان توصیف کرده است.

به باور نویسنده هشت صبح "حکمرانان افغانستان از دیر باز مردم را فقط برای رای دادن قبول داشته اند و غیر از آن به عنوان مزاحم به آن ها نگریسته اند."

روزنامه انیس تقویت ارتش و پلیس ملی افغانستان را مهم تر از افزایش سربازان آمریکایی در این کشور دانسته و نوشته در گذشته هم افزایش نیرو به جای تامین امینت به تنش ها تازه دامن زده است.

روزنامه ویسا نگرانی های مردم آمریکا نسبت به حضور بیشتر سربازان آن کشور در افغانستان را مشکل جدی فرا راه استراتژی تازه آقای اوباما دانسته است.

به باور نویسنده ویسا توجه به آموزش و تجهیز نیروهای افغان می تواند موثرتر از اعزام نیروی بیشتر به افغانستان باشد.

روزنامه اصلاح در کنار افزایش نیروهای بیشتر به افغانستان توجه به مساله آشتی ملی در این کشور را هم مهم خوانده و نوشته در استراتژی تازه بارک اوباما این مساله هم باید بازتاب می یافت.

مطالب مرتبط