نشریات کابل: پنجشنبه 12 قوس

روزنامه های چاپ امروز کابل، پر از تصاویر و تحلیل هایی در مورد سخنرانی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در مورد افغانستان و مسئله چگونگی حضور نظامی آمریکا در این کشور است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود این نگرانی را مطرح کرده که مبادا سخن از آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، به جای اینکه افغانستان را سرپا ایستاد کرده و مبارزه با فساد را تا هجده ماه دیگر سرعت بخشد، نتیجه معکوس دهد.

این روزنامه نوشته که تعیین زمان برای آغاز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، می تواند به کسانی که در فساد، مواد مخدر و فعالیت های تروریستی دخیل هستند، این امیدواری را بدهد که در عدم حضور نیروهای خارجی، آنها از مجازات و بازخواست معاف خواهند شد و از این رو، به فعالیت های خود ادامه دهند.

هشت صبح همچنین از این ابراز نگرانی کرده که "سرنوشت" افغانستان در عدم حضور آمریکا، بار دیگر به دست پاکستان بیافتد؛ کشوری که به نوشته روزنامه "آبادانی خود را در ویرانی افغانستان می بیند."

روزنامه افغانستان با توجه به استقبال دولت افغانستان از استراتژی جدید باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا برای این کشور، این پرسش را مطرح کرده که آیا در عقب "استقبال، ظرفیت و مسئولیت لازم وجود خواهد داشت؟"

این روزنامه نوشته که حمایت دولت افغانستان از طرح خروج نیروهای آمریکایی تا هجده ماه دیگر، در شرایطی که به نوشته روزنامه، "هیچ گونه ظرفیت و مسئولیت قانع کننده ای در راستای مبارزه با تروریسم، تامین امنیت، قانونمداری، و دفاع از مملکت در دولت افغانستان وجود ندارد، مبهم و نگران کننده است."

نویسنده افزوده که "حتی اگر معجزه ای هم اتفاق بیافتد" توانایی دولت افغانستان ظرف هجده ماه دیگر تا حدی تقویت نخواهد شد که بتواند مسئولیت همه امور افغانستان را به تنهایی برعهده بگیرد.

روزنامه راه نجات با اشاره به سخنرانی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در مورد افغانستان نوشته که آقای اوباما، در این سخنرانی هیچ تماسی به مسئله تلفات غیرنظامیان در افغانستان نگرفت و راه های جلوگیری از آن را نیز تشریح نکرد.

این روزنامه نوشته که آقای اوباما، اما به تلفات سربازان آمریکایی در افغانستان توجه جدی داشت و این مسئله، به نوشته راه نجات نشان می دهد که کشتار غیرنظامیان در افغانستان برای رئیس جمهوری آمریکا اهمیتی ندارد.

نویسنده افزوده که نیروهای آمریکایی در افغانستان بارها در عملیاتهایی شرکت داشته اند که در آن به غیرنظامیان افغان آسیب رسیده؛ اما کمتر به راه های جلوگیری از آن توجه شده است.