فعالیت نهادها و مراکز فرهنگی افغان در غرب

فعالیت نهادها و مراکز فرهنگی افغان ها در غرب موضوع این هفته در برنامه استودیوی شماره هفت است.

ده ها مرجع و نهاد فرهنگی متعلق به افغان ها در کشورهای غربی سرگرم فعالیت اند و خبرهایی از سعی و تلاش آنان در زمینه های ادبی و هنری پیوسته منتشر شده است.

چنین مراکزی از یکسو کوشیده اند تا هویت فرهنگی جامعه افغان در کشورهای میزبان را حفظ کنند و از سوی دیگر قدم های قابل توجهی در معرفی این هویت به جامعه میزبان برداشته اند.

اهالی هنر و فرهنگ افغانستان، شاعران، نویسندگان، فلم سازان و دیگر گروه های دست اندرکار خلاقیت هنری، در چهارچوب فعالیت های چنین مراکزی آتش آفرینشگری خویش را روشن نگه داشته اند و به این طریق به خلق آثار هنری ادامه داده اند.

شما چه انتظاراتی از چنین مراجعی داشته اید؟

آیا انتظاراتی که از چنین نهادهایی وجود داشته برآورده شده است؟

برای طرح سوال ها و دیدگاه های تان در این باره منتظر تان هستیم در استودیوی شماره هفت که روز جمعه در ساعت 2 و نیم بعد از ظهر لندن برابر با هفت شام افغانستان پخش خواهد شد.

تلفن تماس در روز جمعه هنگام پخش برنامه:

00442078360331

شماره دریافت پیامک:

SMS) 00447786208888 )

و برای ارسال نظر و سوال از نشانی زیر استفاده کنید:

dari@bbc.co.uk