شماری از احزاب در افغانستان خواستار تجدید نظر در استراتژی اوباما شدند

بارک اوباما

شمارى از احزاب سياسى و یک نهاد مدنی در افغانستان خواستار تجدید نظر در ستراتيژى جديد رئيس جمهوری آمريکا شده و می گویند این استراتژی کاستی هایی دارد که باید بر طرف شود.

نماينده گان برخی از احزاب سیاسی در یک گرد همایی در کابل، اعزام نيرو هاى اضافى آمریکا و ناتو به افغانستان را به معنى ادامه جنگ در اين کشور خوانده و خواستار مذاکره با مخالفان مسلح شده اند.

شرکت کننده گان این گردهمایی همچنین پيشنهاد کردند که برای گفتگو با طالبان باید لوی جرگه (همایش بزرگ) برگزار شود.

خواست دیگر این احزاب حذف نام رهبران طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شماری از فرماندهان این گروه ها از فهرست سیاه آمریکا است.

پیش از این نیز شمارى از حلقات سياسى و نهادهای اجتماعى برای برگزاری گفتگو بین دولت افغانستان و طالبان تلاشهایی کردند ولی این تلاش ها ظاهرا نتیجه مشخصی را به دنبال نداشت.

آقای کرزی نیز در مراسم سوگند دور دوم ریاست جمهوری خود، از برگزاری لوی جرگه برای یافتن راه حل روشنی برای گفتگو با طالبان، یاد کرد. و گفت چنین نشستی را برگزار خواهد کرد.

لوی جرگه ویژه؟

لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان تعریف شده است، براساس این تعریف لوی جرگه عالی ترین نهاد تصمیم گیری است، در شرایط ویژه ای برگزار می شود و تنها نهادی است که صلاحیت تعدیل قانون اساسی را دارد.

اعضای لوی جرگه عبارتند از اعضای مجلس نمایندگان، اعضای مجلس سنا، نمایندگانی از شوراهای ولسوالی ها و نمایندگانی از جامعه مدنی.

اما کسانی که امروز خواستار برگزاری لوی جرگه برای حل معضل جنگ در افغانستان شده اند، تاکید می کنند که برای یافتن راهکار روشن مذاکره با طالبان به لوی جرگه ویژه ای نیاز است.

مسولان این احزاب و نهاد های اجتماعی می گویند این جرگه باید پس از مراحل خاص برگزار شود و تحت تاثیر هیچ جناح و یا هم رئیس جمهوری افغانستان قرار نداشته باشد.

شرکت کننده گان این نشست از جامعه جهانی خواستند که نام مخالفان را از فهرست سیاه حذف کنند تا آنها بتوانند شامل روند سیاسی افغانستان شوند.

درحال حاضر ملا عمر رهبر طالبان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و شماری از فرماندهان و افراد نزدیک به این افراد در فهرست سیاه آمریکا هستند و برای دست گیری ملا عمر و حکمتیار جوایزی نیز اعلام شده است.

دو روز پیش رئیس جمهور کرزی نیز گفت که برای تامین صلح در افغانستان با رهبر گروه طالبان گفتگو خواهد کرد و برای اجرای این طرح به حمایت جامعه جهانی به ویژه آمریکا نیاز دارد.

تجدید نظر در استراتژی اوباما؟

شرکت کننده گان این گرد همایی از استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان که اعزام سی هزار نیروی اضافی آمریکایی شامل آن است نیز انتقاد کرده و خواستار تجدید نظر در این استراتژی شدند.

شرکت کننده گان این گردهمای تاکید دارند که آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان در مدت کمتر از دو سال مشکل به نظر می رسد ، از این رو آنان خواستار تجدید نظر در استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان شدند.

مطالب مرتبط