نشریات کابل: یکشنبه 15 قوس

استراتژی تازه باراک اوباما در مورد افغانستان، هنوز بحث اصلی روزنامه های چاپ کابل است؛ با این حال چگونگی کابینه جدید افغانستان و بحث مذاکره با طالبان نیز در برخی از این رونامه ها مطرح شده است.

روزنامه هشت صبح از عدم کاربرد "ترکیب ملت سازی" در استراتژی تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد افغانستان سخن گفته و آن را سیاست واقع بینانه توصیف کرده است.

به باور این روزنامه در سال های اخیر این ترکیب در دست دولتمردان افغان و متحدان غربی آن چنان به بازی گرفته شده بود که گمان می رفت می توان چیزی به نام ملت را به شکل مصنوعی ساخت.

روزنامه هشت صبح در پایان مطلب خود نتیجه می گیرد که دولت مردان افغان با این تصور و پندار غیرعلمی و با شور و شیفتگی این کلمه را عنوان می کردند.

روزنامه افزوده، چنین می نمود که ملت مجسمه ای است که باید بر اساس یک نقشه هندسی ساخته شود، چنانچه مجسمه را می سازند؛ مجسمه ای که خود در ساختمان خویش بی طرف است و فقط مجسمه سازان ماهر و کار آگاه می توانند در ساختن آن نقشی داشته باشند.

هشت صبح نوشته تعلل و بی علاقگی آقای کرزی به مشارکت و حضور مردم هم ناشی از همین "درک نادرست" است، درکی که مردم را رعیت می داند.

روزنامه باختر استقبال اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از استراتژی تازه بارک اوباما را مهم دیده و نوشته مشخص نیست که سربازان تازه نفس ناتو در کدام بخش های افغانستان جا بجا می شوند.

این روزنامه توجه به مساله بازسازی افغانستان را هم در کنار افزایش سربازان مهم دیده و از کشورهای متحد افغانستان خواهان برنامه های اساسی در راستای بازسازی این کشور شده است.

هفته نامه مجاهد استراتژی تازه ی آمریکا را صادقانه خوانده و نوشته آقای اوباما به شکل آشکار اعلام کرده است که در افغانستان به دنبال منافع کشور خود است.

به باور نویسنده هفته نامه مجاهد این سیاست خلاف آن چیزی است که پیش از این عنوان می شد.

روزنامه اراده در آستانه اعلام کابینه جدید افغانستان از مشکل فساد در دستگاه دولت به عنوان مهم ترین چالش برسر راه حکومت در پنج سال گذشته یاد کرده است.

روزنامه اراده از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خواسته که در ساختن کابینه جدید دقت کند تا به نوشته روزنامه، "روابط بر ضوابط چیره نشود."

به باور این روزنامه دستاوردهای دولت در عرصه مبارزه با فساد دولتی در حد صفر بوده است.

روزنامه ویسا بحث مذاکره با طالبان را در یادداشت اصلی خود بازتاب داده و در این مورد پرسیده این مذاکرات چگونه و با چه شرایطی انجام می شود؟

روزنامه ویسا به این نظر است که گذاشتن شرایط از هر دو طرف منازعه، روند مذاکرات را به بن بست کشانده است.

این روزنامه راه میان بر در این خصوص را تعیین جدول زمانی خروج برای نیروهای خارجی مستقر در افغانستان دانسته و نوشته پس از آن باید به ورود طالبان در یک بحث سیاسی امیدوار بود.

و سرانجام روزنامه آرمان ملی نوشته با وزرای که نتوانسته اند بودجه سالانه خود را به مصرف رسانند باید برخورد قانونی صورت گیرد.

آرمان ملی عدم مصرف بودجه را به بی تجربگی و غیر مسلکی بودن وزرا نسبت داده و نوشته برخی از وزرا به جای عملی کردن برنامه های وزرات خانه های خود به سفر های خارجی و دعوت های مجلل بیشتر توجه داشته اند.

مطالب مرتبط