تاثیر تغییرات اقلیمی بر شرایط زندگی در افغانستان

Image caption تخریب جنگل ها و پوشش سبز زمین از عوامل عمده آلودگی محیط در افغانستان دانسته می شود

همزمان با آغاز نشست کپنهاگ در باره تغییرات اقلیمی، مقامات سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده اند که تغییرات اقلیمی آسیبهای جدی به محیط زیست این کشور وارد کرده است.

نشست کپنهاگ با شرکت رهبران و نمایندگان ۱۹۲ کشور جهان برای دو هفته در باره تغییرات اقلیمی در پایتخت دانمارک امروز آغاز شد.

مقامات اداره محیط زیست سازمان ملل در افغانستان می گویند تغییرات اقلیمی باعث افزایش سیلابها، تغییرات غیرعادی موسمی و خشکسالی در این کشور شده و توسعه پایدار در افغانستان را به مخاطره انداخته است.

عبدالولی مدقق، سرپرست اداره محیط سازمان ملل در افغانستان در نشستی خبری در کابل گفت که آسیب هایی که تغییرات اقلیمی به این کشور رسانده در مقایسه با نقش آن در گرمایش زمین بسیار بیشتر است.

آقای مدقق گفت: "تغییرات اقلیمی یک مساله جهانی است، ولی اثرات محلی دارد. همه کشورها، به خصوص کشورهای صنعتی باعث تغییر اقلیم شده، ولی کشورهایی مانند افغانستان از آن متاثر می شوند. این کشورها در تغییرات اقلیمی سهم زیادی ندارند."

به گفته او، آسیب دیدن منابع طبیعی و وابستگی درآمدهای روستایی به منابع طبیعی و همچنین فقر شدیدی که در میان مردم وجود دارد، در اثرگذاری منفی تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم نقش عمده ای دارد.

آقای مدقق خشکسالی های پیهم، تغییرات موسمی، افزایش سیلاب ها و از میان رفتن پوشش زمین مناطق کوهستانی و دشت ها را از پیامدهای عمده تغییرات اقلیمی در افغانستان دانست.

سهم افغانستان

به نظر بسیاری از کارشناسان، محیط زیست افغانستان، علی رغم سهم ناچیز این کشور در آلودگی هوا و گرمایش زمین، به میزان قابل ملاحظه ای دستخوش آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی شده است.

عدم توسعه صنایع و کارخانه های تولید کننده گازهای گلخانه ای در افغانستان به معنی آن است که این کشور، در مقایسه با بسیاری از دیگر کشورها، نقش چندانی در آلودگی هوا و گرمایش زمین ندارد. اقتصاد افغانستان بیشتر متکی به محصولات زراعتی و دامداری است.

بر اساس آمار رسمی، افغانستان یک دهم درصد گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند، اما از آسیب های گرمایش زمین، که نتیجه تولید بیش از حد گازهای گلخانه ای در جهان دانسته می شود، در امان نمانده است.

به نظر آقای مدقق، تغییرات اقلیمی توسعه پایدار و حتی تامین صلح در این کشور را هم با چالش های قابل توجهی مواجه کرده است.

پایین آمدن میزان محصولات کشاورزی، بیکاری و فقر از جمله عواملی است که به نظر برخی از کارشناسان، شماری از جوانان را به سوی گروههای مسلح مخالف دولت کشانده است.

اما مسئولان اداره محیط زیست افغانستان همکاری مردم را برای کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی در این کشور مهم می دانند.

جارالله منصوری، معاون رئیس اداره محیط زیست افغانستان گفت که برای افزایس سهم مردم در این زمینه باید آگاهی عمومی در باره تغییرات اقلیمی و محیط زیست افزایش یابد.

تخریب زمین های زراعتی، جنگل ها و پوشش سبز کوهها و دشتها، افزایش جمعیت شهرها و آلودگی هوا در افغانستان از عوامل مهمی دانسته می شود که به محیط زیست این کشور آسیب می رساند.

به نظر کارشناسان محیط زیست این وضعیت خود ناشی از گردش منفی چرخه محیط زیست در افغانستان است که دولت و مردم این کشور در حال حاضر توانایی زیادی برای تغییر این گردش منفی ندارند.

مطالب مرتبط